K-Fastigheter bygger sina första hyreslägenheter i Höganäs

K-Fast Holding (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat mark i centrala Höganäs. Här planerar bolaget att bygga omkring 50 hyreslägenheter. 

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Kv Flora 13 i centrala Höganäs. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 14 Mkr.

På marken kommer K-Fastighet att uppföra ett hus med ett femtiotal hyreslägenheter enligt bolagets flexibla och yteffektiva Lamellhus-koncept. 

”Vi ser fram emot att etablera K-Fastigheter och våra koncepthus i Höganäs, en kommun väl värd att investera i”, säger Åsa Fredin, chef för K-Fastigheters affärsområde Projektutveckling. ”På det centrala läget, vid korsningen Centralgatan/ Järnvägsgatan, kommer vi att erbjuda attraktiva tvåor, treor och fyror med planerad inflyttning under våren 2021.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Fredin, chef affärsområde Projektutveckling, e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 84
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Läs mer på k-fastigheter.se
 

Om oss

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera