K-Fastigheter etablerar verksamhet i Gävle och ökar engagemang i Nyköping

Report this content

K-Fast Holding AB har förvärvat aktierna i två bolag inom Panghus-koncernen, vilket ger K-Fastigheter möjlighet att bygga 183 lägenheter i Gävle och Nyköping.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat aktierna i Panghus platsoptimera Strömsbro 1 AB med fastighet i Gävle samt resterande aktier i det sedan tidigare hälftenägda bolaget Pk Property AB med fastighet i Nyköping.

Panghus platsoptimera Strömsbro 1 AB äger fastigheten Fredriksskans 2:17 i Gävle, ett markområde i den attraktiva stadsdelen Strömsbro, norr om centrum. På fastigheten avser K-Fastigheter att bygga fyra punkthus i sex våningar med totalt 88 hyresrättslägenheter och bruttoarea (BTA) om cirka 8 000 kvadratmeter. K-Fastigheter kommer att inleda bygglovsprocessen efter att ansökan om markavstyckning vunnit laga kraft. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 18,7 mkr, vilket motsvarar cirka 2 350 kr/kvadratmeter. På intilliggande byggrätter kommer Panghus att uppföra stadsradhus med upplåtelseform bostadsrätt.

K-Fastigheter har även tecknat avtal om förvärv av Panghus AB:s aktier i det tidigare samägda bolaget Pk Property, vars verksamhet består av utveckling av en byggrätt för cirka 95 hyresrättslägenheter i Nyköping på fastigheten Oppebygård 1:7. Bolaget söker bygglov för K-Fastigheters koncepthus Låghus och Punkthus med total uthyrningsbar area om 7 191 kvadratmeter.

Det samlade hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 21,7 miljoner kronor efter att projekten är färdigställda.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 700 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 4,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 200 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter har förvärvat aktierna i två bolag inom Panghus-koncernen, vilket ger K-Fastigheter möjlighet att bygga 183 lägenheter i Gävle och Nyköping.
Twittra det här