K-Fastigheter genomför fastighetsförvärv i Växjö

K-Fast Holding (“K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighets­ägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, genomför ett förvärv av fastigheter med 171 hyreslägenheter i området Folkparken i Växjö.

K-Fastigheter förvärvar fastigheterna Växjö Örnen 33+34 av Borohus, som ingår i Västkuststugan-koncernen. Lägenheterna som just nu är under uppförande av Peab tillträds i två etapper, med första etappen om 70 lägenheter vid halvårsskiftet 2020 och andra etappen om 101 lägenheter under första kvartalet 2021. Fastigheterna har en uthyrningsbar bostadsyta om ca 13 000 kvadratmeter och fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 480 Mkr. Efter genomfört förvärv har K-Fastigheter totalt tre fastigheter med 295 hyreslägenheter i Växjö.

”Folkparken har ett attraktivt läge i Växjö och vi ser fram emot att inom kort kunna erbjuda fler hyresrätter med hög kvalitet i denna tillväxtort”, säger Niklas Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning.

Det samlade hyresvärdet vid färdigställt projekt uppgår till 23,8 miljoner kronor. Driftnettot uppgår till 20 miljoner kronor, mätt i årstakt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Larsson, chef affärsområde Förvaltning, e-post: niklas.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 72
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade konceptuella typhus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Läs mer på k-fastigheter.se

Taggar:

Om oss

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Media

Media