K-Fastigheter köper byggrätt i Nödinge

Report this content

K-Fast Holding AB har ingått avtal om utveckling av en byggrätt i centrala Nödinge, Ale kommun. Tillsammans med säljaren avser K-Fastigheter att utveckla en detaljplan lämplig för K-Fastigheters egenutvecklade Punkthus.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Joelberg AB, ägare av fastigheten Ale Nödinge 5:93. Transaktionen är villkorad av att detaljplanen för fastigheten vinner laga kraft. På fastigheten avser K-Fastigheter att uppföra Punkthus med upp till 130 hyreslägenheter och bruttototalarea (BTA) om cirka 10 800 kvadratmeter.

”Förvärvet är i linje med vår strategi att växa i Västsverige och det kompletterar vårt befintliga bestånd i Surte, också det i Ale kommun. Nödinge är en tillväxtort med bra läge och ett behov av bostäder”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter. ”Nödinge centrum förnyas, det byggs ett nytt kommunhus och det görs stora investeringar i infrastruktur och nya lokaler och bostäder. Vill du bo på en trevlig plats med bra och nära service och samtidigt ha möjlighet att resa till Göteborgs centrum på omkring 30 minuter är Nödinge rätt.”

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion, preliminär köpeskilling uppgår till 31,4 mkr och baseras på ett pris om 3 000 kr kvadratmeter BTA. Finansiering sker genom befintlig kassa. Beräknad uthyrningsbar yta uppgår till totalt 8 500 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om cirka 15,3 mkr. Tillträde till aktierna sker efter lagakraftvunnen detaljplan. Säljare är Joelberg AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 800 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,0 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 210 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se
 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter har ingått avtal om utveckling av en byggrätt i centrala Nödinge, Ale kommun och avser att bygga K-Fastigheters egenutvecklade Punkthus.
Twittra det här

Citat

Förvärvet är i linje med vår strategi att växa i Västsverige och det kompletterar vårt befintliga bestånd i Surte, också det i Ale kommun
Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter