K-Fastigheter köper byggrätter i Älmhult

K-Fast Holding AB har tecknat avtal med Älmhults kommun om förvärv av fastigheterna Röret 1 och Kedjan 1 i Västra Bökhult, Älmhult. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör utveckling av upp till 85 hyreslägenheter.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av två fastigheter i ett attraktivt område i Älmhult. K-Fastigheter avser att uppföra koncernens egenutvecklade koncepthus med upp till 85 hyreslägenheter på de två fastigheterna.

”Älmhult växer och kommunen vill utveckla tätorten för att attrahera fler som vill bo och arbeta kommunen. Våra Låg-, Lamell- och Punkthus passar bra in i dessa planer och ger hög boendekvalitet till en rimlig hyra. Vi bedömer att kunna byggstarta våra nya projekt på Prismagatan i början av 2021”, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling.

I Älmhult har K-Fastigheter idag 57 lägenheter i förvaltning samt 32 i produktion. Älmhult och näraliggande Växjö bildar en gemensam förvaltningsenhet.

Köpeskillingen uppgår till 5,1 mkr och finansieras genom befintlig kassa. Beräknad uthyrningsbar yta uppgår till totalt 5 500 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om cirka 9,6 mkr. Tillträde till fastigheterna sker efter erhållande av bygglov.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling, e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 84
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 800 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,0 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 210 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fastigheter har tecknat avtal med Älmhults kommun om förvärv som möjliggör utveckling av upp till 85 hyreslägenheter.
Twittra det här