K-Fastigheter köper fastighet i Helsingborg

Report this content

K-Fast Holding AB har träffat avtal avseende förvärv av en fastighet med 28 hyreslägenheter i centrala Helsingborg. 

K-Fast Holding AB (“K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat fastigheten Amerika Norra 54 från Naxon Holding AB. Fastigheten innehåller 28 hyreslägenheter samt lokalyta i bottenplan.
 

”Fastigheten har adressen Furutorpsgatan 35-37, vilket är i centrala Helsingborg, och i närheten av vårt befintliga innehav”, säger Niklas Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning. ”Fastigheten är ursprungligen byggd 1934 och vi kommer löpande att höja boendestandarden enligt vårt K-Fast 2.0-koncept för att kunna erbjuda hyresgästerna ett mer bekvämt och tryggt hem.
 

Underliggande fastighetsvärde uppgår till 58 mkr, uthyrningsbar yta till totalt 2 637 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om cirka 3,8 mkr. Tillträde är planerat till den 15 januari 2020. Catella har agerat rådgivare till säljarna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Larsson, chef affärsområde Förvaltning, e-post: niklas.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 72 
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Läs mer på k-fastigheter.se