K-Fastigheter köper mark för att bygga 600 lägenheter i Borås

Report this content

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Borås Åkermyntan 5 i stadsdelen Bergsäter i Borås. Tomten är lämplig för byggnation av K-Fastigheters samtliga tre versioner av koncepthus och bolaget bedömer det möjligt att bygga 600 hyresrätter fördelade på 47 664 kvm BTA byggrätt.

K-Fast Holding AB (“K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Åkermyntan 5 omfattande 47 664 kvm bruttoarea (BTA), i Borås.

”Detta är vårt första projekt i Borås och det ger oss goda möjligheter att utveckla ett bra bostadsområde där vi kan bygga hus enligt K-Fastigheters tre egenutvecklade koncepthus”, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling. ”Detaljplanen för fastigheten är ute på samråd och vi bedömer att den kan vinna laga kraft kring halvårsskiftet 2020.”

”Med projektet i det centrumnära området Bergsäter ser fram emot att inleda en långsiktig etablering i ännu en tillväxtort. K-Fastigheter bygger för närvarande i Göteborg och med Borås får vi en bra volym som ger oss förutsättningar för att kunna fortsätta växa i regionen och längs västkusten”, säger Åsa Fredin.

”Vi är mycket glada över affären med K-Fastigheter. Vi har följt deras resa de senaste åren, och har stor tilltro till deras möjlighet att utveckla den nya stadsdelen i Borås. Affären ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi och den frigör resurser för vår fortsatta utveckling av vår projektportfölj med samhälls- och bostadsfastigheter”, säger Jacob Hallberg, VD Alhem Fastigheter AB.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 138 mkr, motsvarande cirka 2 900 kronor per kvadratmeter. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder aktierna när detaljplanen vunnit laga kraft. Säljare är Alhem Fastigheter AB. Rådgivare på säljarsidan har varit Advokatfirman Glimstedt, vars team letts av ansvarig partner Anders Wennergren.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling, e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 84
Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 700 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 4,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 200 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Detta är vårt första projekt i Borås och det ger oss goda möjligheter att utveckla ett bra bostadsområde där vi kan bygga hus enligt K-Fastigheters tre egenutvecklade koncepthus
Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling