K-Fastigheter köper utvecklingsfastighet i Helsingborg

Report this content

K-Fast Holding har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66 600 kvadratmeter i området Långeberga i Östra Ramlösa, öster om Helsingborgs centrala delar. På tomten avser bolaget att bygga sina koncepthus för hyresbostäder.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat aktierna i Elliot Fastigheter AB, ägare till fastigheten Helsingborg Långeberga 4:6. Säljare är NHD Invest AB och preliminär köpeskilling uppgår till 60 mkr, baserad på 1 500 kr per kvadratmeter bruttototalarea (BTA) byggrätt, och villkorad av lagakraftvunnen detaljplan.

”Fastigheten är med i kommunens översiktsplan och vi får tillgång till ett område som kommer att bli mycket attraktivt med god tillgång till såväl naturområden som större vägar. I planen finns även en järnvägsstation längs Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter kommer att ansöka om detaljplan med målsättning om att nå en bruttototalarea mellan 40 000 och 60 000 kvadratmeter och upp till 650 bostäder. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 700 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 4,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 200 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fastigheter har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66 600 kvm öster om Helsingborgs centrala delar
Twittra det här

Citat

Fastigheten är med i kommunens översiktsplan och vi får tillgång till ett område som kommer att bli mycket attraktivt med god tillgång till såväl naturområden som större vägar.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB