K-Fastigheter planerar för fler lägenheter i Kristianstad

Report this content

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hammar 9:197 på det populära C4-området i Kristianstad. Bedömningen är att tomten är lämplig för byggnation två Punkthus med cirka 48 lägenheter och uthyrningsbar area om 3 101 kvadratmeter.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har tecknat avtal om förvärv av aktierna i Fastigheten i Hammar 9:197 AB. Det förvärvade bolaget har tecknat markanvisningsavtal med Kristianstads kommun avseende fastigheten Hammar 9:197. Säljare är Christianstads Fastighets AB och preliminär köpeskilling för aktierna i Fastigheten i Hammar 9:197 AB uppgår till 1,3 mkr samt 2 000 kr per kvadratmeter bruttototalarea (BTA) byggrätt till Kristianstads kommun.

”Genom förvärvet får vi tillgång till ett område i direkt närhet till våra befintliga och nyligen uppförda bostadshus på Hammar, intill C4 shopping-område. Befintligt markanvisningsavtal möjliggör för oss att bygga två av våra Punkthus i sex våningar”, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling.

”Vi planerar att omgående börja arbeta med bygglovshandlingar och räknar preliminärt med 48 bostäder. Extra kul är att vi kan bygga Punkthus på Hammarområdet där vi sedan tidigare uppfört 123 bostäder i våra andra koncepthus, Låghus och Lamellhus, med gott resultat”, säger Åsa Fredin.

Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder aktierna den 31 mars 2020.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling, e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 84
Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 700 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 4,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 200 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hammar 9:197 på det populära C4-området i Kristianstad.
Twittra det här

Citat

Vi planerar att omgående börja arbeta med bygglovshandlingar och räknar preliminärt med 48 bostäder.
Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling