K-Fastigheter växer i Växjö

Report this content

K-Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i tillväxtorten Växjö genom förvärv av ett byggprojekt med 36 hyresrätter i det hållbara bostadsområdet Vikaholm.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat 100 procent av aktierna i C4 Hus Förvaltning 11 AB, ett bolag som har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Taket 2. C4 Hus ska uppföra nio hus med totalt 36 lägenheter på totalentreprenad. Total uthyrningsbar yta är cirka 2 900 kvm med kvalitet och materialval enligt K-Fastigheters standard. Inflyttning planeras till år 2021.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 80 mkr. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter har tillträtt aktierna. Det samlade hyresvärdet vid färdigställt projekt uppgår till cirka 4,7 mkr.

Utöver dagens förvärv har K-Fastighet, enligt tidigare meddelad tidplan, tillträtt Nocken 2, en fastighet med uthyrningsbar bostadsyta om 3 795 kvadratmeter fördelad på 67 hyreslägenheter i Vikaholmsområdet. Mer information om detta förvärv finns i pressmeddelande daterat den 19 juni 2019.

”Växjö är en ort med stark befolkningstillväxt och förvärvet av Taket 2 är en del av vår strategi att finnas i tillväxtregioner och arbeta med hållbarhet i fokus. Med de nyligen meddelade förvärven och tillträdet av de 67 näraliggande lägenheterna får vi en kostnadseffektiv förvaltning i Växjö. Sammantaget kan vi inom några år erbjuda cirka 420 hyresrätter i Växjö”, säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB. ”C4 Hus har höga kvalitetskrav på allt de gör, precis som vi. Jag är därför övertygad om att de kommer att leverera ett projekt som ger våra hyresgäster ett tryggt och trevligt hem.”
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD och grundare K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 71
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 3,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 177 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i tillväxtorten Växjö genom förvärv av ett byggprojekt med 36 hyresrätter i det hållbara bostadsområdet Vikaholm.
Twittra det här

Citat

Växjö är en ort med stark befolkningstillväxt och förvärvet av Taket 2 är en del av vår strategi att finnas i tillväxtregioner och arbeta med hållbarhet i fokus.
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB