Nytt antal aktier och röster i K-Fast Holding AB

Report this content

Antalet aktier och röster i K-Fast Holding AB har ökat med 2 000 000 till följd av en riktad nyemission av B-aktier. Mer information om den riktade nyemissionen finns i pressmeddelanden från den 26 augusti 2020.

Per den sista handelsdagen i månaden, den 31 augusti 2020, finns totalt 35 888 528 aktier i bolaget, varav 3 750 000 A-aktier och 32 138 528 B-aktier. A-aktierna representerar 18 750 000 röster och B-aktierna representerar 32 138 528 röster, totalt antal röster i K-Fast Holding uppgår till 50 888 528. Aktiekapitalet uppgår till 57 421 644,80 kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

Denna information är sådan K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020, klockan 13:03 CEST.

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Nytt antal aktier och röster i K-Fast Holding AB
Twittra det här