Start för K-Fastigheters största projekt - bygger ytterligare 192 lägenheter i Göteborg

K-Fast Holding AB har erhållit bygglov avseende 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2022.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, meddelade i juli 2019 förvärvet av fastigheten Sävenäs 131:13 med adress Smörslottsgatan i Göteborg. Idag har K-Fastigheter erhållit bygglov samt säkrat de ekonomiska förutsättningarna genom tecknade entreprenadavtal. K-Fastigheter kan därmed starta sitt hittills största enskilda projekt, vilket omfattar uppförande av koncernens Lamellhus med 192 lägenheter samt tillhörande underjordiskt garage med 201 platser. Total boarea för lägenheterna uppgår till 12 257 kvadratmeter med tillhörande garage om 5 700 kvadratmeter. Garaget kommer även att användas av hyresgästerna i intilliggande fastighet, Sävenäs 131:12, som K-Fastigheter sedan tidigare äger och där byggnation pågår av 103 hyresrätter samt en butikslokal.

Efter färdigställandet av Sävenäs 131:12 under fjärde kvartalet 2021 och Sävenäs 131:13 under fjärde kvartalet 2022, kommer K-Fastigheter att kunna erbjuda sammanlagt 295 lägenheter, en butikslokal och 201 garage- och parkeringsplatser på Smörslottsgatan i Göteborg. Totalt förväntat hyresvärde för båda projekten uppgår till cirka 40 mkr, varav Sävenäs 131:13 uppgår till cirka 28 mkr. Total förväntad projektvinst för båda projekten uppgår till cirka 275 mkr, varav 193 mkr är hänförligt till Sävenäs 131:13, där 38 mkr redovisas i samband med projektstart första kvartalet 2020.

”Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med projektet Sävenäs 131:13, det hittills enskilt största för K-Fastigheter. Tillsammans med grannfastigheten kommer vi att få en stor volym på en attraktiv adress. Göteborg och Västra Götalandsregionen är områden som K-Fastigheter bedömer har stor potential framöver. Vi tecknade nyligen avtal om förvärv av mark för att kunna bygga 600 lägenheter i Borås och jag ser fram emot att K-Fastigheters fastighetsbestånd utvecklas ytterligare med fler attraktiva bostadsområden i västra Sverige”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Martin Larsson, vVD/Finanschef, e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 0703 533 160
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

 

Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10:00 CEST den 31 mars 2020.

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 700 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 4,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 200 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter har erhållit bygglov avseende ytterligare 192 lägenheter på Smörslottsgatan i Göteborg.
Twittra det här

Citat

Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med projektet Sävenäs 131:13, det hittills enskilt största för K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB