Korpen förnyar Kalix Tele24s hälsodiplomering

Nordens ledande leverantör av telefonisttjänster, Kalix Tele24, prisas ännu en gång för sin arbetsmiljö – och får därmed sin hälsodiplomering förnyad av Korpen. Diplomering är ett kvitto på att hälsan är högprioriterad på arbetsplatsen och tilldelas företag runt om i Sverige vartannat år. För att erhålla utmärkelsen krävs rutiner och en strategi som driver hälsoarbetet framåt. Kalix Tele24 har arbetat hälsofrämjande sedan 2005 och där är arbetet numera en naturlig del av verksamheten.

Telefonistföretaget Kalix Tele24 mår bra. För tredje gången blir arbetsplatsen godkänd i Korpens hälsodiplomering och behåller därmed utmärkelsen i ytterligare två år. Hälsodiplomeringen är ett bevis på en sund arbetsmiljö och för att godkännas krävs ett strukturerat arbetsmiljö- och hälsoarbete. Det krävs även att organisationen arbetar långsiktigt inom dessa områden och uppmuntrar sina medarbetare till att fatta kloka livsstilsval. Under diplomeringsprocessen har Korpen utrett det interna hälsoarbetet hos Kalix Tele24 och inventerat organisationens rutiner och handlingsplaner. Därefter har analysen jämförts med medarbetarnas egna upplevelser – men också med de förbättringsåtgärder som diskuterades vid det senaste diplomeringstillfället 2011.

– Vi är stolta över vårt arbetet och kan nu titulera oss ett hälsodiplomerat företag i två år till, säger Johan Rosenqvist, personalchef på Kalix Tele24. Eftersom det är lätt att bli hemmablind känns det tryggt när en extern part ger oss feedback. Vi har jobbat hälsoorienterat under många år och har hittat bra rutiner för arbetet. Men under resans gång har vi lärt oss att det alltid finns saker att förbättra, därför är det viktigt att det även finns utrymme för flexibilitet i våra handlingsplaner.

Sedan förra diplomeringen har det hänt en hel del hos Kalix Tele24. Bland annat har företaget dragit igång ett långsiktigt akustikprojekt som innefattar allt från regelbundna ljudtester till ljuddämpade inredning och väggar. Fysisk aktivitet har varit, och är fortfarande en viktig del i hälsoarbetet, men för att uppnå en arbetsmiljö i toppklass gäller det även att se över potentiella stressfaktorer. Utöver reduceringen av ljudnivån har Kalix Tele24 därför satsat stort på återhämtning, och har bland annat skapat ett avskärmat vilorum med tillhörande säng, massagefåtölj och bibliotek. Temat återspeglar sig även i företagets frivilliga träningspass, som numera består av mer meditationsträning såsom yoga. Kalix Tele24 har även tagit ett krafttag för att minska tobaksanvändandet och har infört tobaksavvänjning bland sina medarbetare och chefer. Sammantaget gör Kalix Tele24:s aktiva och långsiktiga hälsoarbete att de alltjämt kan titulera sig hälsodiplomerad arbetsplats.

– Vi på Korpen har kunnat konstatera att det hos Kalix Tele24 finns ett långsiktigt arbete som bedrivits av eldsjälar under många år, säger Jonas Flank på Korpen. Där finns ett hälsofrämjande arbete som bland annat utmynnat i olika utmärkelser genom åren mycket tack vare lyhördhet, ständigt pågående utvecklingsprocess samt en bra budget för den här typen av insatser.


Tidigare utmärkelser
2005 Kalix Tele24 blir en hälsodiplomerad arbetsplats för första gången.
2008 Korpen utser Kalix Tele24 till ”Årets friskaste företag”.
2010 Kalix Tele24 koras till vinnare av ”Stora Arbetsmiljöpriset” av DU & Jobbet och Arbetsmiljöforum.


För ytterligare information var vänlig kontakta:
Johan Rosenqvist, personalchef
Kalix Tele24
Tel. 070-326 78 56
E-post: johan.rosenqvist@kalixtele24.se

Jonas Flank, föreningsutvecklare
Korpen
Tel. 08-699 64 24,
E-post: jonas.flank@korpen.se


Om KalixTele24
KalixTele24 är ett telefonistföretag som erbjuder allt från enklare svarstjänster till telefonist med full växelbordsfunktion. Tjänsterna levereras på alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter och organisationer däribland Sigma, Siemens, Exportrådet, Gävleborgs Landsting och Sida. Kalix Tele24 grundades 1992 och har 170 anställda i Sverige. Ägare är Kristian Rothoff med familj. Företaget blev 2008 utsett till Sveriges friskaste företag och mottog 2010 Stora Arbetsmiljöpriset.

Se: www.kalixtele24.se

Taggar:

Om oss

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice i olika former - allt från telefonpassning till omfattande kundtjänstuppdrag. Kalix Tele24 har haft öppet dygnet runt, året om, sedan starten för 25 år sedan och specialiserar sig bland annat på att hjälpa till vid plötsliga trafiktoppar.Våra välutbildade telefonister i Kalix, Haparanda och Kista behärskar alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter, kommuner och organisationer.www.kalixtele24.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi på Korpen har kunnat konstatera att det hos Kalix Tele24 finns ett långsiktigt arbete som bedrivits av eldsjälar under många år.
Jonas Flank, föreningsutvecklare, Korpen