• news.cision.com/
  • Kancera AB/
  • Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Report this content

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar att bolagets kliniska Fas Ib-studie idag åter startar enligt plan med målet att rapportera studien under november månad 2019. Kancera meddelar även ny finansiering genom en tredje nyemission av 5 000 000 aktier enligt avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF).

Kancera har under juni rapporterat positiva interims resultat från den pågående fas Ib-studien av KAND567. Fas Ib-studien syftar till att studera en infusionslösning av läkemedelskandidaten i friska försökspersoner som förberedelse inför en planerad fas IIa-studie i patienter med hjärtinfarkt.

Kancera har även meddelat att nästa steg i studien, som omfattar längre tids infusion, förutsätter ett formellt godkännande från Läkemedelsverket på grund av lokal, övergående irritation vid injektionsstället. Läkemedelsverket har lämnat sitt formella godkännande vilket innebär att fas Ib-studien nu fortsätter enligt tidigare kommunicerad plan vilket innebär att den beräknas slutföras under oktober med rapportering av resultaten under november i år. 

Nyemissionen till GCF sker i enlighet med avtalet med en rabatt om 9 % baserat på börskursen. Genom nyemissionen, som sker med stöd av bemyndigande av årsstämman den 27 maj 2019, ökar antalet aktier i Kancera till 209 825 492.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget och ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl.11:15 CEST. 

Taggar:

Dokument & länkar