Allmänhetens övertro på Twitter blir en självuppfyllande profetia

Allmänheten har en kraftig övertro på Twitters genomslag i Sverige. De allra flesta* tror att 10–25 procent av befolkningen besöker Twitter varje vecka. Den faktiska användarsiffran är 4,3 procent. Mediernas egen användning och den därmed förmedlade bilden av Twitter är sannolikt orsaken.

- Där ordet och makten finns, där vill många vara. Det här säkrar den fortsatta tillväxttakten. För varumärket Twitter är resultatet givetvis upplyftande, de har verkligen lyckats profilera kanalen som slagkraftig, opinionsbildande och kort sagt en maktfaktor, konstaterar Sonja von Lochow, medieanalytiker på TNS Sifo.

Antalet veckoanvändare av Twitter har ökat från 1,1 till 4,3 procent på bara två år. De dagliga användarna har femdubblats. Ökningstakten lär hålla i sig, med hjälp av myten om och mediebilden av Twitter. Men antalet aktiva, som skriver egna och många tweets, är inte avgörande för framgången.

- Det är relevant att skilja twitteranvändaren från den som de facto twittrar – men inte i värderande ordalag. Sverige är mogen internetkultur, ur ett internationellt perspektiv. Vi tar hellre del av andras tankar och åsikter än aktiverar oss och delar med av oss själva, säger Sonja von Lochow, TNS Sifo.

Allmänheten tror att de som påverkas av twittrandet är framför allt journalister följt av studenter och politiker. De svarande själva tror sig enbart påverkas i mycket liten grad.

- Gissningar är inte gott nog för den som kommunicerar professionellt. På Twitter är folkpartister överrepresenterade men moderaterna är flest. Yngre och höginkomsttagare finns oftare där, men inte hallänningar. Fakta om målgruppen man når är A och O för framgång, säger Sonja von Lochow, TNS Sifo.

Överrepresenterade grupper på Twitter

  • Moderata partisympatisörer är flest på Twitter. Folkpartister, miljöpartister och vänsterpartister är överrepresenterade.
  • Yngre (16-34 år), de utan inkomst och de med högre inkomster är överrepresenterade.
  • Medie- och reklamanställda är kraftigt överrepresenterade, men de flesta branscher finns där. Branschtillhörigheten säger dock inget om i vilken roll eller om vilka ämnen man följer eller twittrar.

Resultatet i TNS Sifos undersökning både bekräftar och kompletterar undersökningen Twittercensus av Intellecta. Iakttagelser även från den internationella studien Digital Life, med 72 000 respondenter från 60 länder.

* 70 procent av allmänheten tror att mellan 10 och 25 procent av befolkningen använder Twitter varje vecka. För fler exakta siffror, besök www.slideshare.net/tnssifo 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på data ur Orvesto Konsument 2012:1 och Orvesto Näringsliv 2012 (båda TNS Sifos egna postala undersökningar), samt på 656 svar från TNS SIFOs internetpanel med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-75 år. Flera frågor ställdes, den som refereras i pressmeddelandet löd: ”Twitter har på kort tid blivit ett socialt medium på internet som låtit höra tala om sig. Hur stor del av svenska befolkningen tror du besöker Twitter minst en gång per vecka?” Studien genomfördes 28–29 juni 2012. TNS Sifo har gjort undersökningen på eget initiativ med kunskapshöjande syfte.

Sonja von Lochow, medieanalytiker TNS Sifo

+46 8 507421 70, +46 733 744070

sonja.von.lochow@tns-sifo.se, @SonjavonLochow

Taggar:

Om oss

Vi är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag och utvecklar organisationer, medarbetare och ledare genom att förädla information till insikter som ger omedelbar nytta. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, köpbeteenden, kundrelationer. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. Vi är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, internet och radio.

Prenumerera

Citat

Där ordet och makten finns, där vill många vara. Det här säkrar den fortsatta tillväxttakten för Twitter.
Sonja von Lochow, medieanalytiker TNS Sifo
Gissningar är inte gott nog för den som kommunicerar professionellt. Fakta om målgruppen man når är A och O för framgång på Twitter.
Sonja von Lochow, medieanalytiker TNS Sifo