Citat

- Ju mer du vet, desto mer gillar du organisationen och anseendet ökar. Däremot behöver inte hög generell kännedom nödvändigtvis innebära högt anseende. Många kan hysa (större eller mindre) antipati mot en organisation av politiska eller andra skäl.
Johan Orbe, senior analytiker på Kantar Sifo.
Att vi byter till Kantar Sifo markerar en fortsatt resa mot en alltmer avancerad analys- och konsultverksamhet. Inom alla våra områden kommer vi att med en större internationell kompetens bli bättre på våra lokala erbjudanden. Vi kommer att bli bättre på att hjälpa våra kunder att växa. De kommer att i ökad utsträckning känna av att vi gör skillnad, säger Yvonne Pernodd.
Yvonne Pernodd, VD för Kantarbolagen i Norden och Baltikum.
Mediebilden är ett tveeggat svärd, framför allt i riksmedierna. Å ena sidan - starkt medel för att öka kännedomen hos allmänheten. Å andra sidan kan en långvarig negativ mediebild sänka intrycket.
Jonathan Wennö
Där ordet och makten finns, där vill många vara. Det här säkrar den fortsatta tillväxttakten för Twitter.
Sonja von Lochow, medieanalytiker TNS Sifo
Gissningar är inte gott nog för den som kommunicerar professionellt. Fakta om målgruppen man når är A och O för framgång på Twitter.
Sonja von Lochow, medieanalytiker TNS Sifo
Det krävs otroligt mycket synlighet för att fastna i allmänhetens minne som en ”ständig expert” vilket gör det svårt för andra än just tv-personligheter och politiker att etablera sig på listan. Slutsatsen är dock inte att man ska låta bli att försöka etablera egna experter i mediebilden – det kan ge kortsiktiga och värdefulla effekter.
Albert Lindemalm, medieanalytiker TNS Sifo
Konkurrensen med ministrarna och inte minst Sveriges svar på CSI är värt att ha i åtanke när man sätter mål och förväntan för sina expertinsatser
Albert Lindemalm, medieanalytiker TNS Sifo
- Vi vet att mediebilden är en av de tre faktorer som påverkar anseendet i Sverige mer än något annat. Dels bidrar publicitet till ökad kunskap, dels kan de drivkrafter som är viktigast för det egna lärosätet lyftas fram i kommunikationen med media för att ytterligare stärka anseendet.
Per Söderpalm, medieanalyschef på TNS Sifo
- Anseendet spelar stor roll när lärosätet ska attrahera riktigt duktiga forskare, forskningsmedel och fler studenter. Vi ser en stor skillnad i vilka faktorer som driver anseendet hos respektive lärosäte – och det är givetvis de drivkrafterna man bör fokusera sina resurser på för att öka sin konkurrenskraft genom ett bättre anseende.
Göran Celander, TNS Sifos expert på anseende och intressentrelationer
Dessa berättelser förs ofta vidare, vilket gör att en handlare lätt kan få ett rykte om sig att ha säljare som hellre pratar med sina kollegor än med en potentiell kund, eller att serviceverkstaden inte går att lita på.
Niclas Landgren, ansvarig för undersökningen på TNS SIFO
Noterbart är att topplistan innehåller både stora och små handlare, märkesspecialister, bilvaruhus samt handlare av såväl volymmärken som av premiummärken.
Niclas Landgren