• news.cision.com/
  • Kantar Sifo/
  • Antipati och trovärdig mediebild påverkar organisationers anseende – Kommunal och Handels ökar starkt

Antipati och trovärdig mediebild påverkar organisationers anseende – Kommunal och Handels ökar starkt

Report this content

Kommunal och Handels står för den största ökningen. Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Motormännens riksförbund toppar Kantar Sifos Anseendeindex för organisationer 2017. Hög trovärdighet i medierna väger tungt för organisationer i Sverige. 

Anseendet är ett viktigt ingångsvärde när organisationen deltar i samhällsdebatten. Specifika förutsättningar som är aktuella i den rådande samhällsdebatten, som för lärar- och polisförbunden, kan skapa motvind.

- Ju mer du vet, desto mer gillar du organisationen och anseendet ökar. Däremot behöver inte hög generell kännedom nödvändigtvis innebära högt anseende. Många kan hysa (större eller mindre) antipati mot en organisation av politiska eller andra skäl, konstaterar Johan Orbe, senior analytiker på Kantar Sifo.

Jämfört med 2016 står Kommunal och Handels för årets starkaste anseendeökningar. Kommunal har inlett en återhämtning efter fjolårets kris och ökar från -19 till -8. Handels ökar från 14 till 25, en uppgång som möjligtvis påverkats delvis av att avtalsdiskussioner pågick under fältperioden.

- Hög trovärdighet i media är det som har högst drivkraft visavi anseendet generellt sett. Det är viktigt att minnas både för proaktivt arbete men också vid en medial kris. Den är inte bara besvärlig i stunden, effekten riskerar att hålla i sig om krishanteringen brister, säger Johan Orbe, Kantar Sifo. 

Om undersökningen

Syftet är att bygga Kantar Sifos egen kunskap kring vilka drivkrafter som bygger organisationers anseende i Sverige.

  • Undersökningen är baserad på 34 intresseorganisationer.
  • Vi har använt Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år.
  • I undersökningen gjordes totalt 4 250 intervjuer, vilka gav sammanlagt 16 976 utvärderingar av de berörda organisationerna (en respondent har kunnat utvärdera fler än en organisation).
  • Intervjuerna genomfördes 16-29 mars 2017.
  • Metod: Webbaserad enkät
  • Analysmodell: TRI*M

Kontakt
Johan Orbe, senior analytiker Kantar Sifo
+46 707 91 84 48, johan.orbe@tns-sifo.se

Taggar:

Citat

- Ju mer du vet, desto mer gillar du organisationen och anseendet ökar. Däremot behöver inte hög generell kännedom nödvändigtvis innebära högt anseende. Många kan hysa (större eller mindre) antipati mot en organisation av politiska eller andra skäl.
Johan Orbe, senior analytiker på Kantar Sifo.