Göteborg står starkt trots negativ mediebild

Intrycket av Göteborg har inte försämrats, trots det senaste halvårets rapportering om skottlossningar. Det visar TNS Sifos egen undersökning av svenskarnas intryck av 28 kommuner. Gotland toppar listan för fjärde året i rad, följt av just Göteborg och Stockholm.

Resultatet visar att det krävs mycket för att rucka ett från början gott intryck. Skottlossningar, mutskandaler och ekonomiska oegentligheter i Göteborg har inte påverkat allmänhetens intryck av kommunen. Göteborg ligger på en lika stabil andraplats som Gotlands förstaplats sedan mätningarna inleddes i maj 2010.

- Skulle vi ha frågat om känsla av otrygghet eller förtroende för hur kommunens politiker och tjänstemän sköter sitt jobb, kan man kanske tänka sig ett annat utfall. Men intrycket av Göteborg står på en annan grund, konstaterar Jonathan Wennö, konsultchef på TNS Sifo.

Det finns flera samband som påverkar intrycket av en kommun: Positiv effekt har många turistnätter, anrika universitet och närheten till ett större befolkningskluster. Från tidigare studier vet vi att en tydlig negativ korrelation finns till sysselsättningsgrad: hög arbetslöshet ger ett lägre intrycksbetyg.

Den enklaste sambandsregeln säger att ju fler som känner till ett varumärke, desto bättre tycker åsiktsbärarna också om det. Undantagen i kommunundersökningen stavas Malmö och Södertälje, med hög kännedom men ett lågt genomsnittligt intrycksbetyg hos allmänheten. Malmö utmärker sig med en mycket polariserad bild. Malmö har många anhängare, men också många belackare.

- Det tveeggade svärdet är mediebilden, framför allt i riksmedierna. Å ena sidan är det ett starkt medel för att öka kännedomen hos allmänheten – för hur mycket pratar en Umeåbo om Göteborg i vardagen annars? Å andra sidan kan en långvarig negativ mediebild sänka intrycket, säger Jonathan Wennö, TNS Sifo.

Slutsatsen understryker vikten av att vårda sitt yttre, bilden av den egna kommunen, i redaktionella och sociala medier.

Hela listan – allmänhetens intryck av Sveriges största kommuner

 1. Gotland
 2. Göteborg
 3. Stockholm
 4. Uppsala
 5. Halmstad
 6. Helsingborg
 7. Lund
 8. Umeå
 9. Östersund
 10. Kalmar
 11. Falun
 12. Luleå
 13. Linköping
 14. Karlstad
 15. Karlskrona
 16. Växjö
 17. Jönköping
 18. Norrköping
 19. Gävle
 20. Örebro
 21. Sundsvall
 22. Borås
 23. Västerås
 24. Skellefteå
 25. Kristianstad
 26. Malmö
 27. Eskilstuna
 28. Södertälje

Om undersökningen

På eget initiativ genomför TNS Sifo undersökningen "Sveriges kommuner" en gång per halvår sedan 2010. Under vecka 45 svarade 1053 personer ur allmänheten, via TNS Sifos webbpanel, på frågan ”Om du nu tänker på nedanstående svenska kommuner, vilket intryck har du av dem?” Listan som följer omfattar 28 kommuner och svaren graderas från 1 till 5 (mycket negativt – mycket positivt) samt ”Tveksam/vet ej”. Undersökningen är representativ för allmänheten, 16-79 år (viktad på ålder, kön och region). Kommunerna på listan är Sveriges största (2010) exklusive storstädernas kranskommuner.

Jonathan Wennö, konsultchef TNS Sifo

08-507 421 74, 0709-83 95 74

jonathan.wenno@tns-sifo.se

TNS Sifo är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Förutom opinionsundersökningar, arbetar vi med segmentering och positionering, varumärke, produktutveckling, kundrelationer samt utvecklar organisationer och ledare. Vi levererar konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. TNS har 11 000 medarbetare i över 100 länder. TNS är en del av WPP Communications Group. www.tns-sifo.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Mediebilden är ett tveeggat svärd, framför allt i riksmedierna. Å ena sidan - starkt medel för att öka kännedomen hos allmänheten. Å andra sidan kan en långvarig negativ mediebild sänka intrycket.
Jonathan Wennö