Fortsatt tapp i anseende för Karolinska institutet

Tolv steg nedåt blir resultatet för Karolinska institutet i Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten. Därmed har KI tappat 38 indexpunkter på två år, från 85 till 47, och befinner sig nu under genomsnittet i undersökningen. 

Karolinska institutets stora tapp från i fjol fortsätter. KI lider fortfarande av de allvarliga händelserna kring gästprofessor Paolo Macchiarini som fått genklang långt utanför institutets väggar.

-          När offentlighetens ljus slocknat, har dock KI goda förutsättningar att återhämta sig – deras utgångspunkt var mycket höga anseendenivåer – men resan tillbaka tar sannolikt tid, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo. 


Fyra generella faktorer driver i högst grad anseende: att lärosätet anses framgångsrikt, hålla hög klass, vara konkurrenskraftigt och trovärdigt i media. Grunden för ett gott anseende är således en väl fungerande verksamhet. Men det krävs också en god förmåga att kommunicera lärosätets framgångar och fördelar.

-          För de lärosäten där mediebilden utgör allmänhetens största kunskapskälla finns en klar risk att anseendet drabbas relativt sett hårdare vid en kris, än om man har fler starka kontaktytor. Samtidigt utgör redaktionella och sociala medier också en möjlighet för alla lärosäten att sprida de budskap som bevisligen har en starkare påverkan på anseendet, konstaterar Toivo Sjörén, Kantar Sifo. 

Det är allmänheten som bedömt anseendet – de som skickar sina barn till lärosätena, som jobbar där, som har vänner som arbetar där, som drar nytta av forskningsresultat, som väljer politiker som beslutar om inriktning för utbildningsväsendet och som till stor del bidrar till deras finansiering. Det är en viktig grupp. Ett högt anseende hos allmänheten ger bättre förutsättningar att bli lyssnad på.

Om undersökningen
För sjätte året i rad genomför Kantar Sifo sitt anseendeindex för svenska lärosäten. De i allmänhetens ögon forskningstunga, tekniska lärosätena och våra äldsta universitet ligger i topp. På pallplats finns Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet. I botten av de undersökta lärosätena ligger de regionala högskolorna. Mittuniversitetet står för den endasignifikanta uppgången från i fjol.

Eventuella jämförelser gör sig bäst mellan lärosäten med likartade förutsättningar.

Toivo Sjörén, opinionschef Kantar Sifo         
toivo.sjoren@tns-sifo.se, 0701-84 23 50

Taggar:

Om oss

Vi är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag och utvecklar organisationer, medarbetare och ledare genom att förädla information till insikter som ger omedelbar nytta. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, köpbeteenden, kundrelationer. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. Vi är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, internet och radio.