Uppkopplade bilar når inte ända fram

25 procent av bilägarna använder inte aktivt tjänsterna i sina uppkopplade bilar – en siffra som inkluderar 11 procent som inte ens vet om att deras fordon är utrustade med tekniken. Detta visar Connected Car, en omfattande studie om attityder och köpbeteende hos fler än 8 500 bilägare i Europa, Nordamerika och Kina, genomförd av Kantar TNS. 

Resultaten av undersökningen visar att fordonstillverkarna har svårt att övertyga bilägarna om fördelarna med de nya tjänsterna. Detta trots de stora investeringarna för integrering av ny teknik och nya tjänster, Mer än hälften (56 %) av förarna som fick tillgång till dessa tjänster vid köptillfället tror sig inte, eller är osäkra på, om de kommer att förnya dem i framtiden. 

– Vi ser biltillverkare tävla om marknadsandelar genom att särskilja sina erbjudanden ytterligare med alltmer sofistikerad teknik och tjänster. Oroväckande nog hittade vi en stor klyfta mellan vad tillverkarna producerar och vad bilägarna söker. Studien visar att för många bilägare ses tekniken fortfarande som ett extra tillval och inte som en faktisk eller integrerad del av fordonet.  Detta understryker en brist i uppfattningen av den roll teknik och uppkoppling kan ha gällande fordonets prestanda, säkerhet och körupplevelse, säger Joakim Norin, affärsområdeschef för Automotive på insikts- och analysföretaget Kantar Sifo.

Man ser tydligt att över samtliga regioner är det ägarna av premiummärken som visar vägen vad gäller införlivande av uppkopplade tjänster, där en större andel premiumbilägare är villiga att betala för uppkopplade tjänster jämfört med ägare av traditionella märken. Exempelvis angav 67 % av alla bilägare att navigeringstjänster är något de är beredda att betala för, samtidigt som denna siffra ökar till 74 % när man tittar på enbart ägarna av premiummärken.

– Biltillverkarna har möjlighet att göra uppkopplade tjänster mer tillgängliga, individualiserade och relevanta för körupplevelsen.  För att göra detta måste bilmärkena demonstrera de uppkopplade tjänsternas relevans för bilägarna, öka användandet och bygga upp ett förtroende, både för fordonssäkerheten och datasäkerheten.  De måste förändra hur de säljer uppkopplade fordon och demonstrera nya tekniker live, förenkla tjänsterna och integrera dem i fordonsköpet istället för att presentera dem som ett extra tillval, säger Joakim Norin.

För mer information, kontakta gärna: 

Joakim Norin, affärsområdeschef för Automotive
joakim.norin@kantarsifo.com, 070-835 39 22 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar TNS mellan 6 juli och 27 augusti 2017. Denna undersökning omfattar attityder rörande Connected, Autonomous, Shared & Services and Electric driving och går in på djupet kring uppkopplade bilar.  8 576 personer som köpt en ny eller nästan ny bil intervjuades, där bilens första registrering gjordes tidigast 2013. Deltagarna var smarttelefonanvändare och (delvis) involverade i köpprocessen av den aktuella bilen. Inget bilmärke exkluderades och 67 olika bilmärken representerades i denna studie.

Undersökningens omfattning inkluderar Nordamerika (USA, Kanada), Kina och Europa (Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och Norden (Sverige, Danmark, Finland och Norge). 

Kantar Sifo
Med experter inom innovation, varumärken, kommunikation, ledarskap, organisation, konsumentaktivering och kundrelationer ger vi dig fakta, kunskap och insikter som gör det lättare att fatta väl underbyggda beslut och driva tillväxt. Vi är en del av Kantar, världens ledande företag inom insikter, analyser och konsulttjänster, med 30 000 anställda i över 100 länder.

Taggar:

Om oss

Vi är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag och utvecklar organisationer, medarbetare och ledare genom att förädla information till insikter som ger omedelbar nytta. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, köpbeteenden, kundrelationer. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. Vi är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, internet och radio.