Karessa startar prekliniska studier med Midazolam

I projektet K21, Midazolam, Karessa, ser vi förbättrade behandlingsmöjligheter inom flera viktiga terapiområden.  

Det gäller behandling av anfall vid pediatrisk epilepsi, lugnande/ångestdämpande effekter i samband med mindre operativa ingrepp och inför tandläkarbesök. Midazolam används rutinmässigt globalt vid dessa indikationer. De produkter som finns på marknaden är relativt besvärliga att använda och det kan ta tid innan effekt uppnås. Inför tandläkarbesök måste dagens alternativ tas i god tid innan behandling inleds. Midazolam, Karessa, kan ge en direkt absorption från munslemhinnan till blodbanan och då ge ett snabbt påslag i kombination med patientvänlig formulering.

Vi går nu in i nästa fas och startar jämförande absorptionsstudier i preklinik med produkter som idag används på marknaden. Resultaten av dessa försök beräknas vara klara i juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se

Taggar:

Om oss

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.