Ceremoniell återlämning av kvarlevor av australisk ursprungsbefolkning

Vid en överlämningsceremoni i Stockholm den 23 augusti kommer Karolinska Institutet att återlämna kvarlevorna av sju australiska ursprungsinvånare till Australiens regering.

Kvarlevorna av de sju individerna har ingått i Karolinska Institutets anatomiska samlingar. De inkom i samlingarna från mitten till slutet av 1800-talet och fördes till Sverige av en sjökapten, en läkare och en upptäcktsresande zoolog. Nu återlämnar Karolinska Institutet kvarllevorna till Australien.

Australiska regeringens repatrieringsprogram stödjer ett villkorslöst återbördande av kvarlevor efter aboriginer och torressundöbor från utländska samlingar och privata innehavare, vilket bidrar till försoning.

Media är välkomna att närvara vid ceremonin, som kommer att hållas i Stockholm. Vänligen notera att förhandsanmälan krävs på grund av säkerhetsskäl.

Anmälan görs senast onsdag den 15 augusti via: pressinfo@ki.se

Dag: torsdag den 23 augusti

Tid: 16.00-17.30

Plats: Information om plats ges efter registrering.

Efter ceremonin ges tillfälle till frågor till företrädare för Karolinska Institutet och Australiens ambassadör.
 

Karolinska Institutet genomför ett löpande projekt för att inventera och dokumentera universitetets historiska anatomiska samlingar. Målet är att fastställa och redovisa samlingarnas historia och ursprung, bland annat för att kunna överlämna kvarlevor till urbefolkningar som så önskar.
 

Kontaktpersoner:

Eva Åhrén, chef enheten för medicinens historia och kulturarv vid KI, 073-712 13 11, eva.ahren@ki.se

Olof Ljungström, enheten för medicinens historia och kulturarv vid KI, 070-668 64 94, olof.ljungstrom@ki.se

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: 08.00-20.00 på vardagar, 09.00-17.00 helger. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera