Därför ger motion en sund själ i en sund kropp

I en ny studie visar forskare från Karolinska Institutet att samma mekanismer som gör att träning har en välgörande effekt på hjärnan, också bidrar till att motverka fetma och stärka immunförsvaret. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Metabolism och kan leda till nya läkemedel för behandling av fetma och diabetes.  

2014 rapporterade forskare vid Karolinska Institutet att de funnit en mekanism bakom träningens välgörande effekt på hjärnan. Nu visar uppföljande forskning att samma process även ökar fettförbränningen och stärker immunförsvarets anti-inflammatoriska egenskaper.

– Vi har länkat samman de två delarna som ingår i uttrycket ”en sund själ i en sund kropp”. Forskningen bidrar till en bättre förståelse av varför fysisk aktivitet ger positiva effekter på kroppen. I förlängningen kan den bidra till nya läkemedel för behandling av fetma eller diabetes, säger Jorge Ruas, forskargruppledare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. 

I den tidigare studien kunde forskarna visa att tränade muskler har en renande funktion på blodet som liknar njurarna och leverns. Genom träning kan musklerna omvandla stressmarkören kynurenin till kynurensyra. Höga halter av kynurenin har uppmätts hos personer med depression och psykisk sjukdom.

I den nya studien har forskarna gått vidare för att undersöka funktionen av kynurensyra. Försöken gjordes på möss som utfodrats med en fettrik kost som gjorde dem överviktiga och även gav dem förhöjt blodsocker. Forskarna fann att en daglig dos av kynurensyra gjorde att mössen slutade gå upp i vikt och fick en förbättrad glukostolerans, trots att de åt lika mycket.  

Förklaringen var att kynurensyra aktiverade cellreceptorn GPR35 som återfinns både hos fettceller och immunceller. Hos fettcellerna ledde det till en omvandling av vitt fett till energiförbrännande brunt fett, och hos immuncellerna ökade de antiinflammatoriska egenskaperna.

– Vi har visat hur kynurensyra förhindrar viktuppgång trots överdrivet energiintag. Nästa steg för oss är att fortsätta att klarlägga den komplexa kedjan av samverkande molekyler som påverkas av diet och träning, säger Jorge Ruas.  

Forskningen finansierades av Berth von Kantzows stiftelse, Diabetes Research & Wellness Foundation, Europeiska forskningsrådet, Familjen Erling-Perssons stiftelse, Karolinska Institutet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Novo Nordisk Fonden, Skandia, Stichting af Jochnick Foundation, Svenska Diabetesförbundet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och Vetenskapsrådet.  

Publikation: ”Kynurenic acid and GPR35 regulate adipose tissue energy homeostasis and inflammation”, Leandro Z. Agudelo, Duarte M. S. Ferreira, Igor Cervenka, Galyna Bryzgalova, Shamim Dadvar, Paulo R. Jannig, Amanda T. Pettersson-Klein, Tadepally Lakshmikanth, Elahu G. Sustarsic, Margareta Porsmyr-Palmertz, Jorge C. Correia, Manizheh Izadi, Vicente Martínez-Redondo, Per M. Ueland, Øivind Midttun, Zachary Gerhart-Hines, Petter Brodin, Teresa Pereira, Per-Olof Berggren, och Jorge L. Ruas, Cell Metabolismonline 6 February 2018. 

För mer information, kontakta:

Jorge Ruas, docent i molekylär fysiologi
Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Tel: 070-090 2666
E-post: Jorge.Ruas@ki.se 

Kontakta presstjänsten och hämta bilder

Mer nyheter från oss på KI Nyheter

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNSTPressjour: 09.00-20.00 på vardagar, 09.00-17.00 helger. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media