Första arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård diplomeras

I dag får Sveriges första arbets- och fysioterapeuter med magisterexamen i demensvård sina diplom i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka.

I samarbete med stiftelsen Silviahemmet driver Karolinska Institutet sedan fyra år en magisterutbildning i demensvård. Det är den enda utbildningen av detta slag som finns och den har nu byggts ut och omfattar förutom läkare även arbets- och fysioterapeuter.

 Det är oerhört glädjande att första kullen arbets- och fysioterapeuter nu tagit magisterexamen inom demensvård och att de kommer att få diplom som Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter. Att stärka utbildningsinsatserna kring demenssjukdomarna ligger i linje med de nyligen uppdaterade nationella riktlinjerna för demensvården och regeringens ambition, säger Maria Eriksdotter, prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Bland de deltagare som i dag tar emot sina diplom finns även den första läkaren från Kina som nu kan titulera sig Silvialäkare. Sammanlagt är det 14 personer som slutfört denna omgång av magisterutbildningen i demensvård. Större delen av deltagarnas kursavgifter har täckts genom bidrag från Alzheimerfonden. sdlfjdsf - sdlfkj 

Vården av demenssjuka har på senare tid varit i fokus på flera sätt. I slutet av förra året publicerade Socialstyrelsen uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. I mitten av mars i år beslutade regeringen att satsa extra medel för att stärka kvaliteten i demensvården.

Mer information om magisterutbildningen i demensvård.

Kontaktpersoner, Karolinska Institutet:

Anna Brorsson, universitetsadjunkt, med dr, kursansvarig för magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
anna.brorsson@ki.se, 08-524 838 38

Anna Pettersson, universitetsadjunkt, med dr, kursansvarig för magisterutbildningen i demensvård för fysioterapeuter, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
anna.pettersson@ki.se, 08-524 888 60 eller 0790-79 24 62

Lars-Olof Wahlund, professor, kursansvarig för magisterutbildningen i demensvård för läkare,
lars-olof.wahlund@ki.se, 08-585 854 19 eller 070-789 20 45

Maria Eriksdotter, professor, prefekt Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
maria.eriksdotter@ki.se, 08-524 864 79 eller 070-647 89 07

universitetsadjunkt, med dr, kursansvarig för magisterutbildningen i demensvård för arbetsterapeuter, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

anna.brorsson@ki.se, 08-524 838 38

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Dokument & länkar