Framgångsrik NK-cellsbaserad immunterapi mot leukemi

Forskare vid Karolinska Institutet har testat en immunterapi baserad på så kallade NK-celler på patienter med svår behandlingsresistent leukemi. Studien som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research visar att den nya terapin är effektiv mot flera olika former av leukemi.

NK-celler är en speciell typ av vita blodkroppar som upptäcktes vid Karolinska Institutet på 1970-talet och som har en förmåga att känna igen och döda cancerceller. Under de senaste åren har mycket kunskap genererats kring cellernas biologi och deras förmåga att känna igen tumörceller. Även forskningen inom immunterapi, där immunförsvaret aktiveras för att bekämpa cancerceller, har tagit stora steg framåt. NK-cellernas potential som immunterapi har dock inte fullt ut studerats.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet testat en NK-cellsbaserad immunterapi på 16 patienter med behandlingsresistent leukemi av typerna myelodysplastiskt syndrom (MDS), akut myeloisk leukemi (AML) eller övergångsfaser mellan MDS och AML. Patienterna behandlades med aktiverade NK-celler från besläktade givare.

Sex av patienterna uppvisade objektiva svar på behandlingen, vissa uppnådde till och med så kallad komplett remission och blev därmed symtomfria. Fem av dessa sex patienter blev tillräckligt friska för att kunna genomgå botande stamcellstransplantation, något som inte var möjligt före NK-cellsbehandlingen. Tre av dem har nu överlevt mer än tre år, varav en patient mer än fem år. NK-cellsinfusionerna gav inga allvarliga biverkningar.

– Vår studie visar att patienter med MDS, AML och MDS/AML kan behandlas med NK-cellsbaserad immunterapi och att terapin kan ge mycket bra resultat, säger professor Hans-Gustaf Ljunggren vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet som tillsammans med professor Karl-Johan Malmberg vid samma institution tagit initiativ till och ansvarat för studien.

– Resultaten öppnar nu upp för nya kliniska studier där potential finns för att åstadkomma ytterligare förbättringar i studieupplägg, inklusive framtagande av nästa generations NK-cellsbaserade immunterapi, säger Andreas Björklund, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet som varit kliniskt ansvarig för de patienter som behandlats med den aktuella terapin.

Studien har finansierats av bland andra Tobias Stiftelsen, Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Stockholms läns landsting. Jeffrey S. Miller och Karl-Johan Malmberg sitter i Fate Therapeutics vetenskapliga råd. Hans-Gustaf Ljunggren sitter i CellProtect Nordic Pharmaceuticals och HOPE Bio-Sciences vetenskapliga råd samt i Vycellix styrelse. Han samarbetar även med Fate Therapeutics.

Publikation: ”Complete Remission with Reduction of High-risk Clones following Haploidentical NK Cell Therapy against MDS and AML”. Andreas T. Björklund, Mattias Carlsten, Ebba Sohlberg, Lisa L. Liu, Trevor Clancy, Mohsen Karimi, Sarah Cooley, Jeffrey S. Miller, Monika Klimkowska, Marie Schaffer, Emma Watz, Kristina Wikström, Pontus Blomberg, Björn Engelbrekt Wahlin, Marzia Palma, Lotta Hansson, Per Ljungman, Eva Hellström-Lindberg, Hans-Gustaf Ljunggren, Karl-Johan Malmberg. Clinical Cancer Research, online 14 februari 2018, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-3196.

För mer information, kontakta:

Andreas Björklund, specialistläkare, forskare
Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet
Mobil: 0708-112312
E-post: andreas.bjorklund@ki.se

Hans-Gustaf Ljunggren, professor
Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet
Mobil: 070-533 46 99
E-post: hans-gustaf.ljunggren@ki.se

Karl-Johan Malmberg, professor
Oslo universitetssjukhus
Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet
Mobil: +47 453 90 926
E-post: kalle.malmberg@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media