Fredrik Lundberg donerar 25 miljoner kronor till kardiovaskulär forskning på KI

Industri- och finansmannen Fredrik Lundberg ger en privat donation på 25 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Donationen går till forskning kring sjukdomar i stora kroppspulsådern.

Forskningsprojektet leds av KI:s professor Anders Franco-Cereceda och syftar till att belysa såväl bakomliggande mekanismer som adekvat utredning, kontroll och kirurgisk behandling av dessa sjukdomar.

Det är fjärde gången Fredrik Lundberg stödjer forskargruppen via donationer. Tidigare har han bidragit med totalt drygt 42 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande och en betydelsefull donation för kunskapsutvecklingen inom en stor och viktig sjukdomsgrupp. Genom donationen kan vi ytterligare stärka forskningen på det här området, säger professor Anders Franco-Cereceda vid KI.

Det är han som leder forskningsprojektet, tillsammans med kollegorna docent Christian Olsson och professor Per Eriksson.

Bakgrund:
Sjukdomar i den del av stora kroppspulsådern som ligger inom bröstkorgen (thorakalaorta) utgör en stor och viktig sjukdomsgrupp. De sjukdomar och förändringar som avses är framför allt aneurysm (vidgning/dilatation som är förstadiet till ruptur), dissektion (en uppsplittring av aorta-väggens lager) och ruptur (när aortan spricker). Aortadissektion är ett utomordentligt allvarligt tillstånd med 90-100-procentig dödlighet om det inte opereras akut. Aortaruptur är som regel förknippat med omedelbar död.

I Sverige har cirka 50 000 personer en sjuklig vidgning av thorakalaortan, de flesta dock utan att veta om detta då vidgningen vanligtvis inte ger upphov till symtom. Vid Karolinska Universitets-sjukhuset utförs varje år mer än 200 kirurgiska ingrepp på thorakalaortan.

Den aktuella kunskapen om aortasjukdomar baseras till viss del på äldre studier, utförda under en tidsperiod utan modern farmakologisk och kirurgisk behandling och acceptabla radiologiska metoder. Fortfarande är lite känt om vilka faktorer som predisponerar för aortasjukdomar och ännu mindre om deras naturalförlopp. Den modifierade naturalhistorien, efter kirurgisk behandling, har beskrivits med mycket varierande resultat. Kunskaperna är sålunda mycket begränsade och den del av kunskapen som bygger på randomiserade kliniska studier är försvinnande liten.

Fredrik Lundberg är VD och huvudägare i investmentbolaget Lundbergs som bland annat är storägare i företag som Holmen, Hufvudstaden, Indutrade, Sandvik och Industrivärden. Sedan 1997 är Fredrik Lundberg ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin.

För frågor, kontakta:
Professor Anders Franco-Cereceda 
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Tel: 08-517 708 26
E-post: anders.franco-cereceda@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: 08.00-20.00 på vardagar, 09.00-17.00 helger. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera