Håkan Mogrens pris till Carl Johan Fürst

Håkan Mogrens Stiftelse har utsett professorn och överläkaren i palliativ medicin, Carl Johan Fürst, till 2014 års mottagare av stiftelsens stipendium inom medicin. Han får priset för och till sina insatser för mänskligt välbefinnande.

Carl Johan Fürst är onkolog och arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Under 1980-talet var han med och startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård, och han har varit en ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.

I sitt arbete har Carl Johan Fürst skapat många kontakter både nationellt och internationellt där han hämtat kunskap och förebilder för införandet av vårdprogram för palliativ vård. Han är engagerad i Nationella Rådet för palliativ Vård och i Svenskt palliativt Nätverk och har varit medlem i Läkarsällskapets Etiska Råd. Den palliativa vårdens kunskap och förhållningssätt sprids genom detta till andra diagnosgrupper. En viktig del i kunskapsspridningen är de kurser för vårdpersonal som Carl Johan Fürst leder.

Carl Johan Fürst är överläkare och sedan 2013 professor i palliativ medicin vid Lunds Universitet och verksamhetschef för Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne. Han är anknuten till Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och delar sin tid mellan forskning, utveckling, handledning och aktiv klinisk verksamhet.

– Carl Johan Fürst arbetar engagerat och oförtröttligt för god vård och medmänskligt bemötande av patienter i livets slutskede, säger Håkan Mogren som instiftat priset. Att han dessutom brinner för att dela med sig av sina kunskaper gör honom till en värdig mottagare av Håkan Mogrens pris 2014.

Håkan Mogrens Stiftelse bildades 2012 och har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.

Inom området medicin är syftet med stipendiet att ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig eller bedriva forskning inom något område som intresserar dem. För att komma ifråga för stipendium ur Håkan Mogrens Stiftelse ska mottagarna ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor. Det delas ut i samband med Karolinska Institutets installationshögtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Keisu, pressekreterare
08-524 838 92, 076-215 29 62
claes.keisu@ki.se
Pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media