Högtidligt välkomnande av nya professorer

Report this content

Mobilappar i vården, trafikskadeprevention, åldrande muskler och DNA-origami. Det är några av de forskningsområden som Karolinska Institutets nya professorer ägnar sina arbetsdagar åt. Idag den 17 oktober hålls den årliga installationsceremonin i Aula Medica, där 13 nya professorer, 8 adjungerade professorer och 4 gästprofessorer hälsas välkomna till sina nya positioner vid universitetet.

Dessutom uppmärksammar vi ett antal mottagare av akademiska priser och utmärkelser. Professorsinstallationen är både en festlig och högtidlig tillställning och en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern.

Våra nya professorer:

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska universitet och högskolor och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde för såväl utbildning som forskning. Vid KI sker anställning av professor inte genom befordran utan i konkurrens. I vissa fall händer det att professurer tillsätts genom att externa forskare eller lärare handplockas, vilket benämns att personen i fråga ”kallas” till en professur.

Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi
Kilian Eyerich, professor i dermatologi och venereologi
Susanne Gabrielsson, professor i immunologi
Thomas Gustafsson, professor i klinisk fysiologi
Marie Hasselberg,
professor i folkhälsoepidemiologi 
Keith Humphreys, professor i biostatistik
Björn Högberg,
professor i molekylära systems biofysik
Johan Lundin, professor i medicinsk teknologi, särskilt digital diagnosticering
Erik Melén, professor i pediatrik
Ellenor Mittendorfer-Rutz, professor i försäkringsmedicin
Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad
Camilla Svensson,
professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi
Uwe Tietge, professor i klinisk kemi

Läs mer om professorerna och deras forskning

Adjungerade professorer:

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningsformen, som är tidsbegränsad, är att främja samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.

Iva Gunnarsson, adjungerad professor i reumatologi
Henna Hasson, adjungerad professor i implementeringsforskning
Martin Holzmann, adjungerad professor i klinisk kardiovaskulär epidemiologi
Rebecka Hultgren, adjungerad professor i vaskulär kirurgi
Ulrik Sartipy, adjungerad professor i thoraxkirurgi
Maria Södersten, adjungerad professor i logopedi  
Lena Törnkvist, adjungerad professor i klinisk primärvård och omvårdnad
Carl-Magnus Wahlgren, adjungerad professor i traumakirurgi


Gästprofessorer:

En gästprofessor ska vara anställd vid något annat universitet eller organisation, men under en tidsbegränsad period ha en del av, eller hela sin, anställning och huvudsakliga verksamhet vid KI.

Guðmundur Hrafn Guðmundsson, gästprofessor i klinisk bakteriologi 
Jonas Mattsson, gästprofessor i cellterapi
Kostas Stamatopoulos, gästprofessor i molekylär hematologi
Pieter Jelle Visser, gästprofessor i neurogeriatrik
 

Mer om forskare vid Karolinska Institutet
 

Mer om våra priser och utmärkelser

För frågor, kontakta KI:s presstjänst 
Tel: 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se
Pressrum och bilder

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera