Jan Huisken belönas med Lennart Nilsson Award 2020

Report this content

Jan Huisken tilldelas Lennart Nilsson priset 2020. Han vinner priset för sin utveckling av light-sheet-mikroskopi.

Jan Huisken, chef för medicinsk teknik vid Morgridge Institutet, Madison, Wisconsin, är en pionjär och utvecklare inom light-sheet-mikroskopin.

Light-sheet-mikroskopi, har revolutionerat avbildning av levande organismer inom biologin. I ett light-sheet-mikroskop belyses provet med en tunn skiva av ljus. Ljuset kan svepas snabbt genom provet och på så vis kan man registrera en tredimensionell bild med hög upplösning. En fördel med denna teknik jämfört med andra 3D-mikroskopitekniker är att mycket svagt ljus används, vilket gör det möjligt att avbilda levande organismer under lång tid. De tredimensionella bilderna som skapas är både vackra och har en hög vetenskaplig relevans, i synnerhet när de kombineras med registreringar under lång tid för att fånga en rörelse eller tillväxt. Detta har lett till fantastiska resultat inom t ex utvecklingsbiologi under det senaste decenniet.

Med en bakgrund inom optik och laserfysik har Dr. Huisken bidragit till utvecklingen av light-sheet-mikroskopin med flera innovativa mikroskopkonstruktioner vilket har fått ett stort genomslag inom biovetenskapen. Light-sheet-mikroskopin är idag etablerad över hela världen som en central mikroskopiteknik för många forskare och används inom ett brett spektrum av applikationer, med tonvikt på utvecklings- och växtbiologi.

Motivering:

Jan Huisken tilldelas Lennart Nilsson priset 2020 för sin utveckling och kreativa användning av light-sheet-mikroskopi. Hans geniala utvecklingsarbete har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott och gjort det möjligt för oss att nu göra observationer av den levande organismen som tidigare inte ens var möjliga att föreställa sig. Hans bilder och filmer av levande organismer är hisnande, både i deras vetenskapliga innehåll och i deras konstnärliga värden.Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.

https://ki.se/en/about/the-lennart-nilsson-award

För mer information, kontakta:
Jan Huisken, chef för medicinsk teknik
Morgridge Institutet, Madison, Wisconsin
Tel: +1-608 316-4417
Email: jhuisken@morgridge.org
https://morgridge.org/profile/jan-huisken/

Kontakta presstjänsten: ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media