John Norcini tilldelas Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Professor John Norcini är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Han får priset för sin framstående forskning om hur formell kunskap försämras med tiden, metoder för certifiering av specialistkunskaper samt utveckling av nya bedömningsmetoder.

Professor Norcini, ordförande för Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER) i USA, tilldelas priset och en prissumma på 50 000 euro vid en ceremoni i Aula Medica vid Karolinska Institutet den 17 oktober.

– Professor Norcinis forskningsresultat och empiriska arbete har lett till höjd kvalitet på medicinska utbildningar runtom i världen. Hans studier har haft en positiv inverkan på både forskning och praktik inom medicinsk pedagogik och har resulterat i många senare studier av andra forskare. Han är en av de personer som bidragit mest till ämnet medicinsk pedagogik, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Professor Norcinis forskning har sedan 1980-talet fokuserat på förhållandet mellan de bedömningsmetoder som används i medicinska utbildningar och resultaten av den kliniska vården. Han säger:

– Utvärdering är viktigt under en persons karriär, särskilt när man kommer längre ifrån sin formella utbildning. Det är viktigt att hitta sätt att stödja läkare som följer utvecklingen inom det medicinska området, det vill säga formativ bedömning, men även att kunna visa patienter och övriga samhället att läkare är framgångsrika i detta arbete, vilket är vad summativ bedömning innebär. Hur bedömningen görs, oavsett om den är formativ eller summativ, får konsekvenser för studenter, yrkesverksamma läkare och patienter. 

– Jag skulle vilja se en förskjutning mot formativ bedömning. Idag är summativ bedömning vanligast inom all sorts utbildning, från grundskola till universitet, och spelar självklart en viktig roll. Men genom att i stort sett ignorera formativ bedömning missar vi ett viktigt verktyg för att stödja lärande.

Om utnämningen till årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik säger professor Norcini:

– Jag är djupt hedrad och en smula överraskad över att få detta prestigefyllda pris. Det är också en hyllning till alla kollegor jag arbetat med under åren. Prispengarna kommer att bidra till att stödja FAIMER:s medarbetare runtom i världen.

Professor Norcini kommer att föreläsa på Lunds universitet den 16 oktober och på Karolinska Institutet den 17 oktober.

Mer information om priset och pristagaren: www.ki.se/kiprime 

Pressbild bifogas.

För mer information kontakta:
Professor Sari Ponzer
Ordförande i priskommittén
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik
Tel: 08-616 23 46 eller 073-973 26 89
E-post: sari.ponzer@ki.se 

Docent Italo Masiello
Vetenskaplig sekreterare i priskommittén
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik
Tel: 076-052 80 27
E-post: italo.masiello@ki.se 

Karolinska Institutets presstjänst
Tel: 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se