Karolinska Institutet etablerar forskning i Hongkong och Kina efter rekorddonation

Karolinska Institutet startar en egen forskningsverksamhet i Hongkong. Det blir möjligt efter en donation på 50 miljoner dollar, motsvarande 400 miljoner kronor, från den Hongkongbaserade affärsmannen Ming Wai Lau.

Ming Wai Lau Center för Regenerativ Medicin kommer att bestå av två noder, en i Stockholm och en i Hongkong, där forskare från Hongkong, Kina och övriga delar av världen ges möjlighet att arbeta tillsammans i en fristående forskningsmiljö som leds av Karolinska Institutet.

Forskningen fokuseras på tre stora sjukdomsområden, där både Karolinska Institutet och flera universitet i Hongkong har en unik expertis. Målet är bland annat att med stamcellsteknik kunna återskapa skadad vävnad i hjärta, lever och nervsystem. Forskningen kommer till exempel att fokusera på hjärtvävnad som skadats vid hjärtinfarkt, ryggmärgsskador och att finna bot mot Parkinsons sjukdom, samt med stamscellstransplantation reparera en sviktande lever.

– Den mycket generösa donationen från Ming Wai öppnar enastående möjligheter till genombrottsforskning inom dessa mycket viktiga sjukdomsområden, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. För vårt universitet blir det nya centret en väg till kritiskt viktig kunskap och där vi kommer närmare flera viktiga samarbetspartners.

– Det är med stor glädje och entusiasm som jag ger detta stöd för att ytterligare stärka den världsledande forskningen i regenerativ medicin vid Karolinska Institutet och fördjupa det existerande forskningssamarbetet mellan Karolinska Institutet och de ledande universiteten i Hongkong och Kina, säger Ming Wai Lau.

Om donatorn
Ming Wai Lau är ordförande och verkställande direktör för fastighetsbolaget Chinese Estates Holdings Limited, samt vice ordförande i det oberoende rådgivningsorganet Bauhinia Foundation Research Centre. Han har en master i juridik från Kings College i London, hans doktorsavhandling från Kings College och London School of Economics publicerades av Oxford University Press 2011. Han är registrerad advokat i New York och under 2014 var han gästföreläsare på Harvard Law School i Boston, USA.

Ming Wai Lau innehar en rad offentliga uppdrag. I Hongkong sitter han bland annat i Kommissionen för strategisk utveckling, Fattigdomskommissionen och i universitetsrådet för Hong Kong University. I Kina är han medlem av det politiska rådet Sichuan Committee of Chinese People’s Political Consultative Conference, styrelseledamot i University of International Business and Economics och Peking University.

För fler bilder och ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet
genom pressekreterare Claes Keisu, 076-215 29 62,
claes.keisu@ki.se

Mikael Horal, MD, Development Office, Karolinska Institutet
070-824 20 14,
mikael.horal@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNSTPressjour: 09.00-20.00 på vardagar, 09.00-17.00 helger. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar