Karolinska Institutet installerar ny rektor

I dag den 29 september 2017 installeras Karolinska Institutets nye rektor Ole Petter Ottersen vid en akademisk ceremoni i Aula Medica på campus Solna.

Bland gästerna finns ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, finanslandstingsrådet i Stockholms län Irene Svenonius och konsistoriets ordförande Mikael Odenberg.

Ole Petter Ottersen tillträdde som rektor för Karolinska Institutet (KI) den 1 augusti 2017 efter åtta år som rektor vid Universitetet i Oslo och en lång akademisk karriär.

Han efterträder vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, som återgår till sin tjänst som prorektor.

– Karolinska Institutet är ett världsledande universitet som jag själv alltid har sett upp till, säger Ole Petter Ottersen.

De senaste årens åtgärder vid universitetet till följd av Macchiarini-ärendet menar han gör att Karolinska Institutet kan se framåt.

– Det sker så många fantastiska ting på Karolinska Institutet, inte minst med alla nya byggnader som växer fram och alla de möjligheter som det medför för forskning och utbildning. Men förutsättningarna för excellens i forskning och utbildning är en god arbetskultur och etisk medvetenhet. Med dessa förutsättningar på plats har vårt universitet en strålande framtid, säger Ole Petter Ottersen.

Ole Petter Ottersen är född i Kongsberg, Norge, 1955. Han tog läkarexamen vid Universitetet i Oslo 1980 och disputerade 1982. Han forskar inom neurovetenskap och har engagerat sig i global hälsa. Sedan 1992 är han professor i medicin vid Universitetet i Oslo, där han även var rektor 2009–juli 2017.

Bland tidigare uppdrag finns internationella universitetsutvärderingar och ordförandeskap i en av panelerna för Advanced Grants i European Research Council (ERC). Från 2002 till 2009 var han Director vid Centre for Molecular Biology and Neuroscience, ett av Norges Centres of Excellence. Han har lett The Lancet – University of Oslo Commission on Global Governance for Health, och till juni i år var han ordförande och ledamot i det nyetablerade europeiska universitetsnätverket, The Guild of Research Intensive Universities.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Presstjänsten Karolinska Institutet
08-524 860 77
pressinfo@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Prenumerera

Media

Media