Ny behandlingsprincip mot tuberkulos aktiverar kroppens eget försvarssystem

Report this content

Kroppens eget försvar kan stärkas med hjälp av befintliga läkemedel för att behandla tuberkulos, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Autophagy. Resultaten talar för att en ny behandlingsprincip vid infektionssjukdomar kan förstärka effekten av traditionell antibiotikabehandling och minska risken för resistensutveckling.

Den utbredda resistensen mot antibiotika gör att nya och dyra mediciner med många biverkningar behöver användas mot tuberkelbakterien. Men många drabbade länder saknar tillgång till dessa läkemedel. Forskare försöker därför utveckla nya strategier för effektiv behandling av tuberkulos, som fortfarande är ett stort problem runt om i världen.

Läkemedelskombination ökar effekten

Forskarna bakom den nya studien undersöker hur man kan aktivera kroppens eget antibiotika, så kallade antimikrobiella peptider, som är en del av immunförsvaret. De produceras i alla slemhinnor, men även i granulocyter och makrofager, två sorters vita blodkroppar som rekryteras till en infektionshärd.

– Vi har särskilt fokuserat på att öka kroppens produktion av dessa kroppsegna peptider med hjälp av redan godkända läkemedel. En mänsklig antimikrobiell peptid som vi upptäckte år 1995, LL-37, är väldigt effektiv mot tuberkelbakterien, säger Birgitta Agerberth vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet, en av forskarna som har lett studien.

Forskarna har tidigare visat att läkemedlen vitamin D och phenylbutyrat ökar produktionen av LL-37. Nu visar de att LL-37 har en viktig roll i sättet som läkemedlen dödar tuberkel-bakterien på. Det är sedan tidigare känt att vitamin D kan trigga en process som kallas autofagi och som är viktig för att döda sjukdomsframkallande bakterier som finns inne i makrofager och andra celler. I studien visar forskarna att även phenylbutyrat aktiverar autofagi och hur det går till, samt att de båda läkemedlen fungerar ännu bättre när de används tillsammans.

I en annan studie har forskarna visat att tilläggsbehandling med phenylbutyrat och vitamin D hade positiva effekter när de kombinerades med standardantibiotika i behandlingen av nydiagnostiserade tuberkulospatienter i Dhaka, Bangladesh. Enligt forskarna visar resultaten att det är möjligt att på detta sätt stärka kroppens försvar mot en svår infektion som tuberkulos, genom ökad produktion av antimikrobiella peptider.

– De båda studierna ger tillsammans ökat stöd för en ny behandlingsprincip vid infektionssjukdomar där aktivering av kroppens eget försvar används tillsammans med traditionell antibiotikabehandling. Denna nya behandlingsstrategi har många fördelar, eftersom man minimerar risken för resistensutveckling, förstärker effekten av vanliga antibiotika samt får kontroll över den ofta skadliga inflammationen som vanligen uppstår vid olika infektioner, säger Birgitta Agerberth.

Forskningen har finansierats med anslag från bland annat Stiftelsen för strategisk forskning, Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och SIDA.

Publikation: Phenylbutyrate induces LL-37-dependent autophagy and intracellular killing of Mycobacterium tuberculosis in human macrophages, Rokeya Sultana Rekha, SSV Jagadeeswararao Muvva, Min Wan, Rubhana Raqib, Peter Bergman, Susanna Brighenti, Gudmundur H. Gudmundsson, Birgitta Agerberth, Autophagy, online 29 July 2015, doi:10.1080/15548627.2015.1075110.

För frågor, kontakta:
Birgitta Agerberth, professor
Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
Telefon: 070-749 49 52
E-post: Birgitta.Agerberth@ki.se

Rokeya Sultana Rekha, doktorand
Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
Telefon: 073-550 06 89
E-post: rokeya.sultana.rekha@ki.se

Kontakta presstjänsten: ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Taggar: