Rektors kommentar till styrelsens beslut

Vid ett extrainsatt sammanträde har Karolinska Institutets styrelse – konsistoriet – idag fattat ett antal beslut i ärendet kring forskaren Paolo Macchiarini. Rektor Anders Hamsten kommenterar här dessa beslut.

Jag är glad för det tydliga stöd som konsistoriet ger mig. Jag tänker fortsätta som rektor för Karolinska Institutet med full kraft och energi, och jag tänker ta det ansvar som åligger mig i den här situationen på bästa möjliga sätt, säger Anders Hamsten.

De beslut som Konsistoriet fattat ligger helt i linje med vad jag själv anser behöver göras nu.

Anders Hamsten har inga ytterligare kommentarer.

Läs pressmeddelandet från Konsistoriet här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Keisu, pressekreterare Karolinska Institutet
Tel 076-215 29 62

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNSTPressjour: 09.00-20.00 på vardagar, 09.00-17.00 helger. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera