Resultat av tidigare screeningar viktigt för beslut om cellprov efter 60 år

Report this content

Att screenas på nytt i 60-årsåldern minskar risken för cancer i livmoderhalsen för kvinnor som har haft onormala cellprover tidigare. Även de som inte tog cellprover i 50-årsåldern har en minskad risk för livmoderhalscancer om de screenas på äldre dagar, visar forskare vid Karolinska Institutet. Studien, som publiceras i PLOS Medicine, är viktig för riktlinjerna kring vid vilken ålder screening kan avslutas.

Trots screening med gynekologiska cellprover drabbas relativt många kvinnor över 60 år av livmoderhalscancer. Det pågår en diskussion om när screening bör avslutas och vilka kriterier som ska gälla för detta. Olika länder avslutar screening vid skilda åldrar och i Sverige höjdes nyligen den övre åldersgränsen till 64 år. 

Forskare vid Karolinska Institutet har genomfört en nationell studie, där de har följt över en halv miljon kvinnor födda mellan 1919 och 1945 för att undersöka förekomsten av livmoderhalscancer efter 60 års ålder. Forskarna har tittat på hur stor risk kvinnorna har att drabbas av livmoderhalscancer mellan 61 och 80 år beroende på kvinnornas screeninghistorik i 50-årsåldern. De jämförde också risken att drabbas av livmoderhalscancer beroende på om kvinnorna hade screenats efter 60 års ålder eller ej.

Resultatet visar att fem av tusen kvinnor över 60 år som inte hade screenats med några cellprover i 50-årsåldern insjuknade i livmoderhalscancer. Men om kvinnorna screenades i åldern 61-65 år minskade risken med 58 procent, motsvarande 3,3 cancerfall per tusen kvinnor. För kvinnor som tidigare haft onormala cellprover i 50-årsåldern var riskminskningen från screening i 61-65-årsåldern också påtaglig.

– Det är möjligt att man bör ta närmare hänsyn till resultatet av kvinnornas tidigare screeningundersökningar när man avgör vid vilken ålder screeningen kan avslutas, säger Pär Sparén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet som lett studien.

För den grupp kvinnor som enbart haft normala cellprover i 50-årsåldern minskade inte cancerrisken med nya cellprover. Däremot observerade forskarna ett lägre antal avancerade cancerfall i åldrarna 61-65 år i och med att cancerfallen upptäcktes i ett tidigare stadium med hjälp av screening.

Studien har finansierats av stiftelsen för Strategisk Forskning, Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Publikation: ”Effectiveness of cervical screening after age 60 according to screening history: nationwide cohort study”. Jiangrong Wang, Bengt Andrae, Karin Sundström, Alexander Ploner, Peter Ström, K. Miriam Elfström, Joakim Dillner, Pär Sparén. PLOS Medicine, online 24 oktober 2017.

För mer information, kontakta:
Pär Sparén, professor
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Mobil: 
070-794 46 74
E-post: par.sparen@ki.se

Kontakta KI:s presstjänst och hämta bilder

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media