Satsning på smärtforskning ska ge bättre behandlingar

Report this content

Smärta är ett symtom vid många sjukdomar, men kan också vara en svårbehandlad sjukdom i sig. Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från entreprenören Leif Lundblad kan forskare vid Karolinska Institutet nu storsatsa på att bryta smärtans långvariga grepp.

Långvarig smärta i rörelseapparaten drabbar cirka 10-20 procent av befolkningen och är den näst vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar. Även om den ursprungliga orsaken framgångsrikt behandlas fortsätter många människor att ha ont under lång tid. När smärtan dröjer sig kvar byter den skepnad och blir en sjukdom i sig, som idag saknar effektiv behandling.

I ett unikt samarbete mellan smärtforskare på Karolinska Institutet sjösätts nu ett tre år långt forskningsprogram med målet att nå ökad kunskap och nya behandlingsmetoder mot långvarig smärta. Satsningen möjliggörs av en donation på 30 miljoner kronor från familjen Leif Lundblad.

Vid långvarig smärta, till exempel från muskler eller ryggen, är det vanligt att smärtsignalerna börjar förstärkas av nervsystemet och hjärnan. Forskarna tror att detta ger upphov till en rundgång, ett smärtminne, som innebär att smärtan kan kvarstå även när kroppsdelen tillfrisknat och inte längre sänder ut smärtsignaler. Insikten om dessa mekanismer öppnar upp för potentiellt nya angreppssätt i behandling av smärta.

– Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem där det i dag föreligger ett stort behov av forskning. Den här donationen ökar möjligheten att åstadkomma en verklig förbättring för patienterna, säger Eva Kosek, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som tillsammans med Karin Jensen, forskare vid samma institution, och Camilla Svensson, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, kommer att leda projektet.

En nyligen gjord kartläggning av smärtvården i Sverige, utförd av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK), pekar på allvarliga brister. Bland annat låg kompetens och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.

– Ett av problemen är bristande kunskap inom vården kring smärtmekanismer vilket försämrar förmåga att välja behandlingar som fungerar. Här är det viktigt att forskningen kommer med tydliga besked, vilket vi nu får bättre förutsättningar att göra, säger Eva Kosek. 

– Det känns mycket angeläget att bidra till forskning som kan hjälpa människor som lider av långvarig smärta. För oss var det särskilt viktigt att stödja forskning som bedrivs utifrån olika infallsvinklar, säger donatorn Leif Lundblad, entreprenör och uppfinnare.

Forskarna planerar nu att studera hjärnan hos både smärtpatienter och friska personer, med syftet att hitta tidiga markörer för kronisk smärta samt sårbarhetsfaktorer redan innan de första symtomen uppkommit. Dessutom kommer forskarna att studera hur nerv- och immunsystemet samverkar vid uppkomsten av smärta samt vilken roll ärftligheten spelar.

Målet är att bidra till ökad individualisering av smärtbehandling och att identifiera substanser som kan användas i framtida läkemedelsutveckling. Forskarna har redan tidigare visat att vissa inflammatoriska substanser spelar en nyckelroll vid uppkomsten av smärta vid ledgångsreumatism, artros och fibromyalgi och planerar att undersöka om blockering av en sådan substans kan vara en effektiv behandling mot smärtsjukdomen fibromyalgi.

– Långvarig smärta är idag en folksjukdom. Familjen Lundblads donation är en mycket värdefull förstärkning till ett forskningsområde som har potential att förbättra livskvalitén för så många människor, säger Karin Dahlman Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet.

Familjen Lundblads stöd till forskningen kan komma att förlängas med ytterligare två år, motsvarande 20 miljoner kronor.

Om Leif Lundblad 

Leif Lundblad är entreprenör och uppfinnare. Han har erhållit över 300 patent och startat ett tiotal företag, varav det mest framgångsrika hittills är Inter Innovation som baserades på hans uppfinning sedelutmataren för bankomater. Han har fått en rad pris och utmärkelser, bland annat Sysselsättningspriset, Guldkuggen, Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap och Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA:s) guldmedalj och har tidigare varit ledamot av IVA:s näringslivsråd och ledamot i Industrifondens styrelse.

För mer information om donationen kontakta:
Mikael Horal
Development Office
Karolinska Institutet
Telefon: 070-8242014
E-post: mikael.horal@ki.se

Anna von Corswant
Presschef
Karolinska Institutet
Telefon: 08 524 866 13
E-post: anna.von.corswant@ki.se

För mer information om forskningen, kontakta:

Eva Kosek, institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 073-712 12 81
E-post: Eva.Kosek@ki.se
Eva Koseks forskning

Karin Jensen, institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 0702 13 08 11
E-post: Karin.Jensen@ki.se
Karin Jensens forskning.

Camilla Svensson, institutionen för fysiologi och farmakologi
Telefon: 08-524 879 48
E-post: camilla.svensson@ki.se
Camilla Svenssons forskning

Om forskarna

Eva Kosek är professor i klinisk smärtforskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt verksam som överläkare på Stockholm Spine Center. Hennes forskargrupp fokuserar på nervsystemets betydelse för uppkomst och utveckling av långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten.

Karin Jensen är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar på hur hjärnan bearbetar smärtsignaler samt hur placeboeffekter uppstår.

Camilla Svensson är forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Hennes forskargrupp fokuserar på molekylära och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Presstjänsten Karolinska Institutet
08-524 860 77
pressinfo@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Prenumerera