Seminarium i Hans Roslings anda på Karolinska Institutet

Report this content

Den 16 augusti arrangerar Karolinska Institutet ett seminarium för att minnas och hedra Hans Rosling med debatt och diskussion i hans anda. Seminariet äger rum i Jacob Berzelius-auditoriet på Karolinska Institutet.

”Hans Rosling var en forskare som verkligen berörde och en del av det han förde fram har diskuterats och också kritiserats. Så ska det vara – all forskning måste kunna debatteras öppet och det var något som Hans Rosling själv framhöll. För att hedra hans arv har vi som universitet skapat ett forum för att i hans anda hålla en öppen och kritisk debatt. Den 16 augusti ska vi diskutera en av de viktigaste dagsaktuella frågor som finns: Förbättras världens hälsa?”, säger Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet.

”Min önskan är att vårt kommande seminarium kommer att belysa komplexiteten i den aktuella frågan, d.v.s. hur frågan om världens hälsa förbättras eller ej, beror på de mått och uppgifter som används och inte minst vilken tidsskala som används. Dessutom så måste vi diskutera i vilken utsträckning tidigare trender kan projiceras på framtiden”, avslutar Ole Petter.

Program och registrering hittas på Karolinska Institutets hemsida.

Peter Andréasson
Presschef och Tillförordnad Kommunikationsdirektör
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Aula Medica, plan 6
08-524 865 80 / 070-724 97 13

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Prenumerera