Stephen Gschmeissner belönas med Lennart Nilsson Award 2021

Report this content

Stephen Gschmeissner tilldelas priset för sitt kreativa och sinnrika arbete, som har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott och nya observationer av vår existens.

Vetenskapsfotografen Stephen Gschmeissner är en av världens ledande mikroskopister inom svepelektronmikroskopi (SEM). Han har en examen i zoologi och har under flera decennier varit verksam vid Royal College of Surgeons och Cancer Research i Storbritannien. Hans tekniska kompetens inom mikroskopin har resulterat i de vackraste bilder med en fantastisk detaljrikedom.

Gschmeissners stora samling på över 10 000 bilder vittnar om hans outtröttliga nyfikenhet och sökande efter att synliggöra det osynliga. Hans bilder återfinns i tusentals böcker och tidskrifter på flera olika språk över hela världen. De finns i både fack- och populärvetenskapliga publikationer inom vetenskap, medicin, mode, musik och konst, i läroböcker, företagslitteratur, reklam och utställningar. Bildernas bredd och genomgående höga kvalitet gör att de utgör ett unikt bidrag till såväl vetenskap som konst.

Stephen Gschmeissner och hans bilder får oss att inse att naturen är så mycket mer komplex och vacker än vad den ser ut att vara vid en första anblick.

Motivering:

Stephen Gschmeissner tilldelas Lennart Nilsson Award 2021 för sitt kreativa och sinnrika arbete, som har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott och nya observationer av vår existens. Som vetenskapligt ansvarig fotograf specialiserad inom mikroskopi har hans engagemang och djupa kunskap dessutom haft en stor betydelse för utbildningen av nästa generations vetenskapliga och pedagogiska ledare. Detta har lett till många nya vetenskapliga upptäckter inom flera områden, såsom tumörbiologi och neurovetenskap. Under sin långa och framgångsrika yrkeskarriär har han arbetat i samma anda som Lennart Nilsson och uppfyller alla kriterier för priset.

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.


 

För mer information, kontakta:
Stephen Gschmeissner
Tel: +44 (0)7722 919563
Email: s.gschmeissner@ntlworld.com

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Prenumerera

Media

Media