Stockholm Life Science Conference 2021

Report this content

Tisdag den 25 maj arrangerar Karolinska Institutet, i samverkan med Region Stockholm, Stockholms universitet och KTH, konferensen Stockholm Life Science Conferense 2021. Deltar gör bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, finansregionsråd Iréne Svenonius och tidigare statsminister Carl Bildt.

Journalister är välkomna att närvara. Observera dock att anmälan är nödvändig för att få länk till detta digitala evenemang.  

Life science-sektorn omfattar de företag, universitet, högskolor och offentliga aktörer som bidrar till kunskapsutveckling kring hälsa och medicin. Det är ett område som växer snabbt och inte minst har pandemin betonat behovet av förbättrat samarbete mellan olika sektorer för att ta itu med de komplexa utmaningar som ligger framför oss.

Det här har väckt frågor om den roll lifescience-sektorn kan och bör spela för att tillämpa det vi har lärt oss, ”build back better”, och skapa förutsättningarna för ett mer hållbart liv. Det är bakgrunden till att Karolinska Institutet, i samverkan med Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet, arrangerar heldagen Stockholm Life Science Conference på tisdag den 25 maj. Konferensen sänds digitalt från KI Campus Syd i Flemingsberg.

Bland frågeställningarna:

  • Hur kan vi påskynda genomförandet av de nationella och regionala strategierna för life science?
  • Vad har covid-19 lärt oss om hur life science systemet kan utvecklas och struktureras för att möta vanliga och pressande utmaningar?
  • Hur ser det nya post-pandemiska landskapet ut, och kan vi dra nytta av den nuvarande situationen för att ytterligare stärka life science-systemen?
  • Vilka systemhinder (juridiska, etiska, finansiella, strukturella, politiska) har covid-19-pandemin visat oss som måste tas bort för att skapa ett mer motståndskraftigt, rättvist, och hållbart samhälle?

Bland talarna märks näringsminister Ibrahim Baylan, finansregionsrådet Iréne Svenonius, och tidigare statsminister Carl Bildt. För fullständig talarlista, se konferensens webbplats.  Journalister är välkomna att följa den digitala konferensen. Observera att anmälan är nödvändig för att få länk. Anmälan sker här.

Peter Andréasson
Presschef
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Aula Medica, plan 6
08-524 865 80 / 070-724 97 13

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera