Tidiga plack i kärlväggen tillbakabildas helt när kolesterolnivåer sänks

Tidiga men inte senare former av aterosklerotiska plack i kärlväggen försvinner när nivåerna av farligt kolesterol sänks, enligt en studie på möss från Karolinska Institutet. Fynden, som publiceras i PLoS Genetics, pekar på att förebyggande kolesterolsänkande behandling kan motverka att mer avancerade, kliniskt relevanta, plack bildas.

Nästan hälften av alla dödsfall i världen orsakas av stroke och hjärtinfarkt. Den viktigaste bakomliggande orsaken är ateroskleros, även kallat åderförfettning eller åderförkalkning, då fett lagras in i blodkärlens väggar i så kallade plack. Med tiden bildas avancerade, instabila plack. När de brister skapas en blodpropp som i sin tur kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt beroende på hur och var blodproppen bildas. Det är därför önskvärt att antingen förhindra att avancerade plack bildas, eller att minska och stabilisera dessa plack hos dem där de redan utvecklats.

I den aktuella studien använde forskarna möss med förhöjda nivåer av det "onda kolesterolet", LDL-kolesterol, som likt människor med högt LDL bildar avancerade plack. Med en slags genetisk strömbrytare kunde forskarna även när som helst sänka kolesterolnivåerna i blodet. De upptäckte att när LDL-kolesterolet sänktes försvann de tidiga placken nästan helt, vilket delvis förvånade forskarna. Mogna och avancerade plack däremot blev mindre, men fanns fortfarande kvar. Hos människor kan LDL-kolesterolet sänkas av kolesterolsänkande läkemedel, exempelvis statiner.

– Om en sänkning av LDL-kolesterol påverkar åderförkalkning hos människor på motsvarande sätt, betyder våra observationer att kliniskt avancerade plack skulle kunna förebyggas om kolesterolsänkande behandlingar sätts in tillräckligt tidigt hos individer med ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Det återkommande problemet är emellertid att med säkerhet identifiera dessa individer, säger Josefin Skogsberg vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, en av forskningsledarna bakom studien.

Forskarna identifierade även nätverk av gener som aktiverades av kolesterolsänkningen och som orsakade tillbakabildningen av placken. Det visade sig vara mycket större skillnader i dessa nätverk av gener mellan tidiga, mogna och avancerade plack än vad forskarna hade trott.

– Vi tror att reglerarna, 'kopplingsstationerna' i nätverken, kan vara lämpliga parallella behandlingsmål för att förbättra effekten av LDL-kolesterolsänkning på tillbakabildning av plack hos individer med mogna och avancerade plack, säger Josefin Skogsberg.

Forskningen har finansierats med anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse samt Ragnar Söderbergs stiftelse.

Publikation: "Plasma Cholesterol–Induced Lesion Networks Activated before Regression of Early, Mature, and Advanced Atherosclerosis", Johan L.M. Björkegren, Sara Hägg, Husain A. Talukdar, Hassan Foroughi Asl, Rajeev K. Jain, Cecilia Cedergren, Ming-Mei Shang, Aránzazu Rossignoli, Rabbe Takolander, Olle Melander, Anders Hamsten, Tom Michoel, and Josefin Skogsberg, PLoS Genetics, online 27 February 2014.

För frågor, kontakta:
Josefin Skogsberg, docent
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet
Telefon: 08-524 87802 eller 070-7142301
E-post: josefin.skogsberg@ki.se

Kontakta presstjänsten och hämta en bild

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Stängt under midsommarhelgen, 21-23 juni. Därefter sommartid: vardagar 09:00-17:00 fram till 4 augusti. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera