Viagra kan förlänga livet på kranskärlssjuka män

Report this content

Män med stabil kranskärlssjukdom, som får Viagra på grund av impotens, verkar leva längre. De har även lägre risk för en ny hjärtinfarkt. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i Journal of the American College of Cardiology.

Erektionssvårigheter kan vara ett tidigt varningstecken för hjärtkärlsjukdom hos friska män. Impotens behandlas antingen lokalt med alprostadil (till exempel produktnamnet Bondil) som vidgar blodkärlen så att penis styvnar, eller med så kallade PDE5-hämmare (till exempel Viagra och Cialis), som tas i tablettform före samlag och hämmar enzymet fosfodiesteras5 (PDE5) i penis så att blodflödet ökar.

Eftersom PDE5-hämmare är blodtryckssänkande ansåg man förut att man inte kan ge läkemedlet till män med kranskärlssjukdom på grund av risken för hjärtinfarkt.

Men 2017 visade Martin Holzmann med kollegor, i en studie av män som haft sin första hjärtinfarkt, att de tål läkemedlen väl och att medicineringen dessutom förlänger livet och skyddar mot ny hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Män med stabil kranskärlssjukdom

I sin nya studie ville forskarna jämföra effekten av alprostadil och PDE5-hämmare hos män med stabil kranskärlssjukdom. Patienterna skulle ha haft antingen en hjärtinfarkt, ballongvidgning eller en bypassoperation minst sex månader innan behandlingen mot erektil dysfunktion sattes in.

– Risken för en ny infarkt är som störst det första halvåret. Efter det bedömer vi kranskärlssjukdomen som stabil, säger Martin Holzmann, adjungerad professor vid institutionen för medicin, Solna, som lett studien.

I registerstudien inkluderades 16 500 män som behandlades med PDE5-hämmare och knappt 2 000 som fick alprostadil. Data hämtades från patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistret.

PDE5-hämmare kan förlänga livet

Studien visar att de män som fick PDE5-hämmare levde längre och hade en lägre risk för ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt, ballongvidgning och bypassoperation, än de som fick alprostadil. Skyddet var dosberoende: ju oftare patienten tog PDE5-hämmare, desto lägre risk.

– Det talar för att det finns ett orsakssamband, men en registerstudie kan inte besvara frågan. Den lägre risken hos dem som fick PDE5-hämmare skulle också kunna bero på att de var friskare än de som fick alprostadil, säger Martin Holzmann.

– För att ta reda på om det är läkemedlet som minskar riskerna skulle vi behöva slumpa patienter till att antingen få PDE5-hämmare eller inte. De resultat vi fick nu ger en stark anledning att göra en sådan studie.

Våga be om hjälp

PDE5-hämmarna är receptbelagda, så patienter kan inte köpa dem fritt, men Martin Holzmann hoppas att kranskärlssjuka män kanske nu vågar ta upp frågan med sin läkare.

– Potenssvårigheter är vanligt hos äldre män och nu visar vår studie dessutom att PDE5-hämmare kan skydda mot hjärtinfarkt och förlänga livet.

Studien har gjorts i samarbete med Överviktscentrum i Stockholm och Universitetet i Milano-Bicocca. Martin Holzmann har finansiering från Hjärt-Lungfonden och Region Stockholm. Daniel Andersson har fått finansiering från ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet. Martin Holzmann har tidigare erhållit konsultarvoden från läkemedelsföretaget Idorsia. Inga andra potentiella intressekonflikter har rapporterats.

Publikation: ”Association of Phosphodiesterase-5 Inhibitors vs. Alprostadil with Survival in Men with Coronary Artery Disease”. Daniel P Andersson, Laura Landucci, Ylva Trolle Lagerros, Alessandra Grotta, Rino Bellocco, Mikael Lehtihet, Martin J Holzmann. Journal of the American College of Cardiology, online March 22, 2021, doi: 10.1016/j.jacc.2021.01.045

För mer information, kontakta:
Martin Holzmann, adjungerad professor, överläkare
Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Telefon: 0705-809468 

E-post: martin.holzmann@ki.semartin.holzmann@sll.se

Kontakta presstjänsten: ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media