Administrativ personal på Karolinska Universitetssjukhuset går över till sjukvården

Report this content

Antalet vårdplatser för covid-patienter på Karolinska Universitetssjukhuset behöver öka. För att det ska ske kliver nu administrativ personal med sjuksköterske- eller undersköterskeutbildning över till den kliniska verksamheten.

Karolinska har beslutat att medarbetare från centrala och lokala staber som har omvårdnadsutbildning kan flyttas till klinisk verksamhet, antingen som resurs direkt till avdelning som arbetar med covid-vård, eller för att frigöra andra medarbetare som kan förflyttas till avdelning med högre vårdnivå.

- Prognosen pekar på att vi kommer att behöva fler covid-platser. Det finns olika möjligheter att ta till för att öka vårdplatserna i slutenvården, till exempel genom att flytta medarbetare från öppenvård till slutenvård, eller genom övertid och extrapass. Men de åtgärderna har vi gjort. Vår reservkapacitet är att mobilisera kraft från de undersköterskor och sjuksköterskor som idag har administrativa uppgifter och det är det vi tar till nu, säger Per Mattsson, temachef Tema Akut och Reparativ medicin.

Administrativa medarbetare har deltagit kliniskt även tidigare under pandemin, främst vid första vågen, med bra resultat. Beslutet att gå över till klinisk verksamhet kräver tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna. Sjukhuset kommer att bistå med vaccination av tredje dos covid-vaccin för de medarbetare som ännu inte fått det.
Per Mattsson säger att de uppskattar att den kliniska tjänstgöringen kommer att vara under tre veckor:

- Men det är en uppskattning. Vi har inget facit på hur länge det kommer att behövas och vi behöver skruva upp tempot i covid-vården. Vi har många duktiga medarbetare på sjukhuset och på det här sättet kommer vi kunna öppna tio nya vårdplatser.

De första av medarbetarna från staberna börjar i klinisk verksamhet på i nästa vecka. Rickard Grandin, som till vardags arbetar på Karolinska IT, är IVA-sjuksköterska och kommer att gå in i intensivvården.

- Jag bestämde mig redan vid den första vågen för att ställa upp, men det blev inte av då. Gemenskapen på en IVA är otrolig vid dessa typer av händelser. Omsorgen om varandra är svår att beskriva med ord, den måste upplevas. Att jag nu går in och hjälper kollegor gör jag mer än gärna, säger han.

För ytterligare information kontakta: Per Mattsson, temachef Tema Akut och Reparativ medicin, 070-737 51 30

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera