Ett nummer för Karolinska Universitetssjukhusets alla cancerpatienter under jourtid

Report this content

För att ge ökat stöd, rådgivning och en tydlig kontakt för alla cancerpatienter under behandling har Karolinska Universitetssjukhusets Tema Cancer startat Ett nummer in. Ett gemensamt telefonnummer att ringa på kvällar och helger för alla cancerpatienter under behandling.

- Tillgängligheten på kväller och helger för våra patienter har alltid varit lite av vår akilleshäl, och det har sett väldigt olika ut inom temat. Vi har kartlagt samtal vi fått in i vår telefonisystem TeleQ och ärenden från 1177, och sett att det inte har varit så lätt för patienterna att hitta rätt väg, säger Karolina Fridblom, vårdenhetschef och projektledare.
Många patienter kontaktade Karolinska efter kontorstid och ett huvudspår i projektet var att kunna erbjuda en tydlig kontakt för kvällar och helger.

Resultatet blev Ett nummer in, ett telefonnummer för alla temats patienter under cancerbehandling eller som nyligen opererats på grund av cancerdiagnos. Syftet är att ge stöd och rådgivning och rätt omhändertagande när patienterna är under behandling.

Alla medicinska enheter har satt ihop ett informationsmaterial med de vanligaste frågorna och biverkningarna för just deras patienter. Kontaktsjuksköterskorna har också ett nära samarbete med den akuta bedömningsenheten och samtalen ska kunna bespara patienterna akuta besök dit som inte alltid är nödvändiga.

- Jag har alltid möjlighet att ringa den akuta bedömningsenheten och rådgöra om en patient och ber patienten att åka in till dem om vi ser att det behövs, berättar kontaktsjuksköterskan Johanna Assarsson.

En viktig del i arbetet med ökad tillgänglighet har varit att pröva idéer på patientrepresentanter. Flera patientföreningar har varit delaktiga i arbetet och medlemmarna har kunnat komma med kommentarer till de idéer som har tagits fram.

- Samarbetet har verkligen fungerat jättebra, de synpunkter som har kommit in har tagits väl emot. Det är roligt att Tema Cancer är engagerade i att använda patientrepresentanter, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer som är en av patientföreningarna som varit engagerade.

Numret startade 6 september. Telefonnumret har öppet för alla Karolinskas cancerpatienter vardagar 16:00-20:00 och helger 09:00-16:00.

Marcus Hagström
Pressekreterare
072-5978800                                 
presstjanst.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera