Forskare från Karolinska Universitetssjukhuset tilldelas Athenapriset för forskning om andningsstöd till för tidigt födda barn

Report this content

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Östersunds sjukhus som har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand. Tekniken kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på känsliga lungor hos för tidigt födda barn.  

Metoden är redan i dag i kliniskt bruk i 20 länder och forskargruppen driver en internationell, randomiserad multicenterstudie på barn som fötts före vecka 28. I dag är sju sjukhus i sex länder med i studien. Totalt ska 250 barn födda före vecka 28 inkluderas. Resultaten väntas komma under 2020.

- Vi är hedrade över att vi tilldelats priset, jätteroligt! Vi ser det som ett erkännande för att vi nått i mål med en lång utvecklingsprocess som har resulterat i en utrustning som har potential att minska sjukligheten hos våra minsta patienter. Den röda tråden i arbetet är helt i linje med de kliniska principer vi har inom neonatalvården på Karolinska. Att driva utveckling och innovation för att göra vården bättre för våra patienter är extremt viktigt, men att följa upp och utvärdera är lika viktigt säger Baldvin Jonsson överläkare och Snorri Donaldsson biträdande överläkare Patientområde sjuka nyfödda barn på Tema Barn och Kvinnosjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Athenapriset utdelas vid Sjukvårdens forskningsdag den 19 november. I forskargruppen som tilldelas  priset ingår, Baldvin Jonsson, docent, överläkare i neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Snorri Donaldsson, biträdande överläkare i neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Thomas Drevhammar, överläkare i anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus samt Kjell Nilsson, pensionerad överläkare i anestesi och intensivvård.

Ett tungt vägande kriterium i juryns bedömning av de nominerade bidragen till Athenapriset är att forskningen ska ha skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta.

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, LIF, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting. Priset delas i år ut för tolfte gången. Syftet är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media