Första barnet fött med stöd av den nya modellen Min Barnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Report this content

Samma barnmorska från mödravårdskontroller till födsel och eftervård är ett vanligt önskemål under graviditeten. På BB Huddinge har nu det första barnet fötts med stöd av den nya modellen Min Barnmorska.

Med fokus på de kvinnor som är förlossningsrädda kommer 280 blivande mammor per år i Stockholm att kunna välja Min barnmorska. 2017 genomfördes 4300 förlossningar på BB Huddinge. Planen är att öka kapaciteten med ca 1000 förlossningar under 2018.

- Min Barnmorska sätter fokus på familjernas integritet och trygghet, säger Marie Ekborn Omvårdnadschef Patient Område Graviditet och Förlossning och fortsätter, med Min Barnmorska får den gravida så långt det är möjligt samma barnmorska när hon ska föda som under graviditeten och under eftervården.

Modellen "Case load Midwifery" - på svenska Min Banrmorska som finns i bl a Danmark och Holland har också visat sig vara attraktiv vid rekrytering. Gravida efterfrågar vårdmodellen, men det gör också barnmorskor.

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media