Första studierektorn i smärtlindring i Region Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset

Report this content

Överläkare Karl-Fredrik Sjölund på Karolinska Universitetssjukhuset har av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått det nyinrättade uppdraget som studierektor i smärtlindring. Det är första gången Region Stockholm får en studierektor med ansvar för specialiseringstjänstgöring i smärtlindring för läkare.

Det är allt svårare att få till en specialiseringstjänstgöring, en så kallad ST-utbildning, inom framför allt de mindre specialiteterna. Detta leder till en allt större brist på specialistläkare.
 
- Vi har läkare som kontaktar oss som säger att de har bristfällig utbildning i smärtlindring och frågar efter möjligheter att utbilda sig. Det har varit svårt att ge råd vart de ska vända sig för det har inte funnits en utbildning i regionen. Samtidigt har vi brist på specialister, säger Karl-Fredrik Sjölund.
 
En ST-utbildning måste fylla många krav och inom mindre specialiteter, som smärtlindring, finns det sällan en enskild vårdgivare som kan erbjuda en komplett utbildning. Speciellt i Region Stockholm finns det oerhört många vårdgivare med många nischade uppdrag. 
 
- På Karolinska har vi jobbat aktivt med frågan. Vår ST-utbildning för smärtlindring är inte komplett men vi har i alla fall en god grund att bygga utbildningen på. Vi måste samverka över hela regionen för att få till en utbildning så att våra läkare faktiskt får den kompetens som förväntas av en specialist, säger Karl-Fredrik Sjölund.
 
Att det var Karolinska och Karl-Fredrik Sjölund som fick uppdraget ska ses som att de som gav uppdraget ser regionens universitetssjukhus som en stabil plattform över tid.
Smärtvården på Karolinska är en del av Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), där man samlat anestesin, operation och intensivvården under en funktion.
 
- Det är en fördel att vi är en del av PMI för de har en fungerande ST-utbildning och det ger mig goda möjligheter att lära mig hur de har tänkt kring utbildningens struktur och innehåll, säger Karl-Fredrik Sjölund.
 
Som specialitet är smärta relativt outvecklad, trots att det inte är någon ny företeelse, säger Karl-Fredrik Sjölund. Smärta ses ofta som ett symtom som vägleder fram till det medicinska problem som ligger bakom. Alltför ofta görs inte en bedömning av själva smärtan i sig.
 
- Smärtan måste också bedömas. Sedan ska man basera behandlingen av själva smärtan på den bedömningen. Vi är inte speciellt bra på att hantera smärtor inom vården. Det beror bland annat på att vi inte kan mäta smärta och därmed är det svårt att få resultat som kan jämföras, säger Karl-Fredrik Sjölund.

 

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

presstjanst.karolinska@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera