Fortsatt stabsläge men stegvis återgång mot normal verksamhet i Huddinge

Under lördagen har IT-störningarna minskat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta, tillsammans med vidtagna åtgärder möjliggör en successiv ökning av vårdproduktionen på sjukhuset.

Karolinska i Huddinge fick i torsdags störningar i sitt nätverk, vilket bland annat ledde till svårigheter att nå journaler och sjukhuset försattes i stabsläge, vilket fortsatt gäller.

IT-störningarna har minskat och ett arbete för att säkerställa en fungerande IT-miljö pågår. Detta, tillsammans med förtydligade rutiner kring användning av manuella arbetssätt, gör att sjukhuset succesivt kan öka sin produktion under det kommande dygnet. Bland annat kommer antalet operationer att öka.

- Med de åtgärder som vi vidtagit och att vi nu sett en ökad stabilitet i IT-miljön bedömer vi att vi kan operera fler patienter och öka vår vårdproduktion. Huddinge är dock fortsatt i stabsläge för att vi ska kunna följa utvecklingen och trygga patientsäkerheten, säger Torbjörn Söderström, chefläkare för Karolinska Universitetssjukhuset.   

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har inte påverkats av störningarna i nätverket.

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.seTelefonen är bemannad mån-fre 08.30-17.00 Kontaktpersoner vid brådskande ärende utanför kontorstider:Kim Sjölund, Presschefkim.sjolund@sll.se+46 725 98 1388 Henrik Kennedy, Kommunikationsdirektörhenrik.kennedy@sll.se+46 725 98 1387 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera