Hjärt- och lungpatienter först in i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Report this content

Operationssalar i världsklass, moderna vårdplatser, ny organisation med ökat patientfokus och nya arbetsmetoder. Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad innebär många möjligheter och förändringar. Den 20 november flyttar hjärt- och lungsjukvården in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna.

Den 300 000 kvm stora sjukhusbyggnaden är en av de största satsningarna hittills på hälso- och sjukvården i Stockholms län för mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. Karolinska Universitetssjukhuset nya framtida uppdrag är att tillhanda hålla högspecialiserad vård. Till sjukhuset kommer patienter akut med ambulans, helikopter eller via remiss från vårdgivare i hela Stockholms läns landsting.

Först in i den nya byggnaden är bland annat verksamheterna kopplade till Tema Hjärta och Kärl; arytmi, hjärtsvikt & medfödda hjärtfel (GUCH) samt kranskärls- och hjärtklaffssjukdom. Även flera specialistmottagningar samt en vårdavdelning flyttar den 20 november.

Operationssalar i världsklass
- Hela den nya sjukhusbyggnaden är byggd och planerad för nya arbetssätt med patienten i centrum. Det gäller även operationssalarna. Under 2016 öppnar 12 nya operationssalar och när hela byggnaden är driftsatt 2018 kommer det att finnas 35 nya salar med toppmodern teknik som underlättar utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetssätt, säger Patrik Rossi, tf temachef Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset.

Tillsammans med de åtta befintliga operationssalarna i de gamla byggnaderna kommer Karolinska Universitetssjukhuset i Solna förfoga över 43 operationssalar år 2018.

Nya arbetsmetoder
Exempel på dessa nya arbetsmetoder är; ökat samarbete mellan Tema Hjärta och Kärl och de olika intensivvårdsverksamheterna möjliggör en satsning på avancerad hjärtsviktsvård i Stockholmsregionen. Ett närmare samarbete mellan olika discipliner ökar kapacitet och utveckling av:

  • Kateterburna hjärtingrepp där man via de stora blodkärlen kan utföra klaffingrepp.
  • Behandling av komplicerade hjärtrytmrubbningar.
  • Justera medfödda hjärtfel.
  • Åtgärder både i kroppspulsådern och i övriga blodkärl i kroppen.
  • Fortsatt utveckling av minimalinvasiva thoraxkirurgiska metoder.
  • Utökad kapacitet att utföra kombinerade ingrepp med hjärtkatetrar och öppen kirurgi.

Utöver detta kommer fler patienter kunna övervakas avseende livsviktiga funktioner under hela sin vårdtid vilket ökar patientsäkerheten.

Patienten först i ny organisation
I samband med driftssättningen av den nya sjukhusbyggnaden inför Karolinska Universitetssjukhuset också en tematisk organisation med teman och funktioner. Det är en stor förändring och den nya verksamhetsmodellen utgår från patientens väg genom vården och sätter värdet för patienten som det främsta målet.

Mer information om vilka verksamheter som flyttar den 20 november: http://www.karolinska.se/framtida-karolinska/karolinska-forbereder-for-flytt/dessa-flyttar-fran-n-huset-thorax/

 

Presskontakt
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst, 08 - 517 740 10
Kim Sjölund, Tf Presschef, 08-517 740 10 ,kim.sjolund@karolinska.se

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Stockholms län växer med i genomsnitt 38 500 fler invånare varje år. Mellan år 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder kronor som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

 

 

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Operationssalar i världsklass, moderna vårdplatser, ny organisation med ökat patientfokus och nya arbetsmetoder. Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad innebär många möjligheter och förändringar. Den 20 november flyttar hjärt- och lungsjukvården in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna.
Twittra det här

Citat

"Hela den nya sjukhusbyggnaden är byggd och planerad för nya arbetssätt med patienten i centrum. Det gäller även operationssalarna. Under 2016 öppnar 12 nya operationssalar och när hela byggnaden är driftsatt 2018 kommer det att finnas 35 nya salar med toppmodern teknik som underlättar utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetssätt."
Patrik Rossi, tf temachef Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset