Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har öppnat

Idag, 1 maj klockan 06.00, öppnade Intensivakuten och vuxenakuten har stängt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I linje med sjukhusets högspecialiserade uppdrag, kommer Intensivakuten ta emot mycket svårt skadade och svårt sjuka patienter som kommer med ambulans, helikopter eller har accepterad remiss eller Karolinska Solna tillhörighet.

Stockholmsregionen Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att kunna erbjuda vård som uppfyller invånarnas förväntningar och behov har landstinget tagit fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som nu genomförs. Förändringen från akutmottagning till den nya vårdformen intensivakut har införts stegvis med början juni 2017 och ingår i Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade uppdrag.

– Från och med idag den 1 maj kommer Intensivakuten på Karolinska Solna att ha ett mindre uppdrag som är inriktat på de patienter som verkligen behöver våra högspecialiserade resurser i det akuta omhändertagandet. Det kan röra sig om traumapatienter, det vill säga patienter som fått omfattande skador av till exempel en trafikolycka säger Anna Jansson, chef Funktionsområde Funktion Akut Solna, men de vanligaste patienterna kommer att vara personer som redan har en pågående behandling på Karolinska i Solna och nu insjuknat akut.

Andra exempel på patienter som kommer att tas omhand på Intensivakuten är de som drabbats av dykarsjuka eller rökförgiftning och behöver tryckkammarbehandling eller ECMO.

Övriga patienter som inte bedöms behöva Karolinska Solnas högspecialiserade resurser kommer av andra vårdgivare, ambulanssjukvården och 1177 att hänvisas enligt det nya hänvisningsstödet till andra vårdformer som akutmottagningar, närakuter, husläkarmottagningar och specialistmottagningar.

Se filmen om Intensivakuten här

Mer information om akut vård och vårdformer inom Stockholm

Tio närakuter med samma vårdutbud:

 • Öppet alla dagar klockan 8.00-22.00, alla dagar i veckan och tar emot både vuxna och barn
 • Tillgång till röntgen och laboratorium
 • Anknytning till akutsjukhus och geriatrisk klinik
 • Specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare, specialistutbildade sjuksköterskor i akutsjukvård

Fem vårdformer i akuta vården
Den nya strukturen för akut omhändertagande i Stockholms läns landsting inkluderar fem vårdformer (tidigare ofta omtalat som "vårdnivåer") som ska underlätta för både patienter och vårdgivare:

 1. 1177 Vårdguiden
 2. Husläkarmottagningar/husläkarjourer
 3. Närakuter
 4. Akutmottagningar
 5. Intensivakut

Intensivakuten tar emot fyra kategorier patienter

 • Patienter med akuta tillstånd som kommer via ambulans och helikopter.
 • Patienter som går på behandling på Karolinska och insjuknar akut i sin sjukdom.
 • Patienter med akut tillstånd eller sjukdom som en annan vårdgivare hänvisar till Karolinska efter kontakt (accepterad remiss)
 • Patienter som får ett tidskritiskt livshotande tillstånd inom sjukhusområdet

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.seTelefonen är bemannad mån-fre 08.30-17.00 Kontaktpersoner vid brådskande ärende utanför kontorstider:Kim Sjölund, Presschefkim.sjolund@sll.se+46 725 98 1388 Henrik Kennedy, Kommunikationsdirektörhenrik.kennedy@sll.se+46 725 98 1387 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Idag, 1 maj klockan 06.00, öppnade Intensivakuten och vuxenakuten har stängt på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I linje med sjukhusets högspecialiserade uppdrag, kommer Intensivakuten ta emot mycket svårt skadade och svårt sjuka patienter som kommer med ambulans, helikopter eller har accepterad remiss.
Twittra det här

Citat

Från och med idag den 1 maj kommer Intensivakuten på Karolinska Solna att ha ett mindre uppdrag som är inriktat på de patienter som verkligen behöver våra högspecialiserade resurser i det akuta omhändertagandet. Det kan röra sig om traumapatienter, det vill säga patienter som fått omfattande skador av till exempel en trafikolycka. Men de vanligaste patienterna kommer att vara personer som redan har en pågående behandling på Karolinska i Solna och nu insjuknat akut.
Anna Jansson, chef Funktionsområde Funktion Akut Solna