Karolinska i finalen till utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011

Avdelningen för Servicetjänster och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av fyra finalister till utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling.

De andra finalisterna är Karlskoga lasarett, Stora Enso Carton Board, Stockholm, Condorens Förskolor, Nacka.

En domarkommitté fattar den 29 november det avgörande beslutet om mottagare av utmärkelsen. Beslutet grundas på utvärderingen av ett skriftligt underlag som deltagande organisationer lämnat, samt resultat av platsbesök hos de främsta. Utvärderingsprocessen genomförs av totalt 40 examinatorer.

- Efter nästan sju års systematiskt förbättringsarbete är vi mycket stolta och glada över att ha nått finalen i utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011. Hela resan har varit möjlig tack vare alla våra engagerade medarbetare som hela tiden arbetat med att ständigt förbättra verksamheten med kunden i fokus. Stärkta av denna framgång kommer vi självklart att fortsätta vårt kvalitetsarbete mot nya utmaningar, säger Anders Carlson, avdelningschef, Servicetjänster och Logistik.

Avdelningen för Servicetjänster och Logistik ansvarar för att förse Karolinska med effektiva service- och logistiktjänster i antingen egen regi eller i kombination med externa leverantörer för att få den bästa helhetslösningen. Servicetjänsterna uppgår till ett värde av 450 MSEK. Avdelningen har cirka 200 anställda inom fem yrkesområden.

För mer information:

Anders Carlson, avdelningschef, Servicetjänster och Logistik, 073-625 1788
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, 073-699 4598

Presskontakt: Presstjänsten Karolinska 08-517 74010
www.karolinska.se

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar